Organismes

Portals

Valencians a l'exterior

Valencians a l'exterior

Valencians a l'exterior

  • DECRET 94/2016, de 22 de juliol, del Consell, pel qual es regulen els centres valencians a l'exterior de la Comunitat Valenciana. (DOGV núm. 7837, de 26.07.2016)
    • ORDE de 28 de gener de 2009, de la Conselleria d'Immigració i Ciutadania, per la qual es crea el Registre de Centres Valencians a l'Exterior. (DOGV núm. 5946, de 03.02.2009)

 

Legislació estatal sobre ciutadania espanyola a l'exterior

  • LLEI 52/2007, de 26 de desembre, per la qual es reconeixen i s'amplien drets i s'estableixen mesures a favor dels qui van patir persecució o violència durant la guerra civil i la dictadura. («BOE» núm. 310, de 27/12/2007)
  • LLEI 40/2006, de 14 de desembre, de l'Estatut de la ciutadania espanyola a l'exterior. («BOE» núm. 299, de 15/12/2006)
    • REIAL DECRET 8/2008, d'11 de gener, pel qual es regula la prestació per raó de necessitat a favor dels espanyols residents a l'exterior i retornats. («BOE» núm. 21, de 24/01/2008)
    • REIAL DECRET 230/2008, de 15 de febrer, pel qual es regula el Consell General de la Ciutadania Espanyola a l'Exterior. («BOE» núm. 41, de 16/02/2008)
  • LLEI 3/2005, de 18 de març, per la qual es reconeix una prestació econòmica als ciutadans d'origen espanyol desplaçats a l'estranger, durant la seua minoria d'edat, com a conseqüència de la Guerra Civil, i que van desenvolupar la major part de la seua vida fora del territori nacional. («BOE» núm. 68, de 21/03/2005)

Més informació en el Portal de la Ciutadania espanyola a l'exterior del Ministeri