Organismes

Portals

Foment de l'Autogovern

Foment de l'Autogovern

Estatut d'Autonomia

Foment de l'Autogovern

  • DECRET 31/2017, de 3 de març, del Consell, pel qual es crea la Comissió Interdepartamental de Seguiment i Coordinació del Desenvolupament de l'Estatut d'Autonomia i d'Impuls i Consolidació del Model Valencià d'Autogovern. (DOGV núm. 7998 de 13.03.2017)

Comissió Assessora de Dret Civil Valencià

  • DECRET 71/2018, d'1 de juny, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'organització i funcionament de la Comissió Assessora de Dret Civil Valencià. (DOGV núm. 8311, de 06.06.2018)