Organismes

Portals

Fons Next Generation EU

Fons Next Generation EU


PLA ANTIFRAU

COMITÉ ANTIFRAU

DIRECTOR O DIRECTORA DE PROGRAMA

ACTUACIONS FINANÇADES

CANALS DE DENÚNCIA

Bústia per a denúncies davant l'Agència Valenciana Antifrau:

https://bustiadenuncies.antifraucv.es/#/?lang=és

Bústia per a denúncies davant la Inspecció General Serveis:

https://cjusticia.gva.es/es/web/inspeccion-general-servicios/presentacio-denuncies

         Confident-GVA:

         https://cjusticia.gva.es/va/web/inspeccion-general-servicios/confident-gva

Canal de denúncies del Servei Nacional de Coordinació Antifrau:

https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/es-es/paginas/denan.aspx