La Direcció General de Transparència i Participació és l’òrgan directiu que programa, gestiona i coordina les polítiques del Consell en matèria de qualitat democràtica, desenvolupament de l’autogovern i recuperació del dret foral civil valencià; recuperació, protecció i conservació de la memòria democràtica i reconeixement i reparació de les víctimes recollides en la Llei 14/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de memòria democràtica i per la convivència de la Comunitat Valenciana.

Especialment, té atribuïdes les funcions relacionades amb el disseny, impulsar i execució de  les polítiques dirigides a la recuperació, protecció i conservació de la memòria democràtica i el reconeixement i la reparació de les víctimes recollides en la Llei 14/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de memòria democràtica i per a la convivència de la Comunitat Valenciana.