La Direcció General de Transparència i Participació s'encarrega de la programació, gestió i coordinació de les polítiques del Consell en matèria de participació ciutadana. Així com de la supervisió, coordinació i promoció de la formació i l'avaluació dels mecanismes de participació i transparència. També s'encarrega de donar suport a les persones valencianes residents fora de la Comunitat Valenciana, així com a les entitats cíviques que aglutinen els valencians i les valencianes que resideixen a l'estranger, a les cases regionals i a les federacions d'associacions d'altres comunitats autònomes radicades a la Comunitat Valenciana.