Organismes

Portals

Subvencions. Bases reguladores

Subvencions. Bases reguladores

 

CEVEX

 • ORDRE 4/2016, de 3 de juny, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual s'estableixen les bases reguladores conjuntes de les subvencions destinades a les entitats locals (ajuntaments, mancomunitats i altres fórmules associatives), entitats ciutadanes, centres valencians en l'exterior (CEVEX) i les seues federacions i confederacions, cases regionals d'altres comunitats a la Comunitat Valenciana, i les seues federacions i confederacions, per al foment de la participació ciutadana, la transparència i l'accés a la informació pública. (DOGV núm. 7798, de 06.06.2016)

Cooperació al desenvolupament

 • DECRET 68/2017, de 26 de maig de 2017, del Consell, pel qual s'estableix el règim jurídic aplicable a les subvencions en matèria de cooperació al desenvolupament i es deroga el Decret 135/2010, de 10 de setembre, del Consell (DOGV núm. 8054 de 02.06.2017)

 • ORDRE 2/2021, de 26 de maig, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual s'estableixen les bases reguladores i el procediment de concessió de subvencions en matèria de cooperació internacional al desenvolupament (DOGV núm. 9095 de 28.05.2021).

Dret Foral Civil Valencià

 • Ordre 5/2016, de 5 de juliol, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió de subvencions destinades a les mancomunitats de municipis i als ajuntaments de la Comunitat Valenciana per a la realització d'actuacions relacionades amb el desenvolupament i la difusió de l'Estatut d'Autonomia i la recuperació i divulgació del Dret Foral Civil Valencià. (DOGV núm. 7824, de 08.07.2016)

Lluita contra la corrupció

 • ORDRE 4/2017, de 12 de juny, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual s'estableixen les bases reguladores, i la convocatòria per a l'any 2017, de les subvencions destinades a les entitats socials per a la realització d'activitats en matèria de coneixement normatiu, tecnològic i de creació de xarxes de col·laboració social relacionades amb el sistema d'alertes ràpides en la lluita contra la corrupció. (DOGV núm. 8064, de 16.06.2017)

 • ORDRE 1/2018, de 21 de març, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual s'estableixen les bases reguladores i la convocatòria per a l'any 2018 de subvencions destinades a entitats socials per a realitzar activitats de coneixement i propostes metodològiques per a l'anàlisi dels riscos i vulnerabilitats en els processos de gestió pública en el marc d'un sistema d'alertes preventiu de la corrupció, el frau i les males pràctiques. (DOGV núm. 8262, de 27.03.2018)

Promoció de l'Autogovern

 • ORDRE 1/2017, de 16 de gener, de 2017, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió de subvencions destinades a les universitats de la Comunitat Valenciana per a la realització d'actuacions relacionades amb el desenvolupament de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i la promoció de l'autogovern, així com amb la responsabilitat social. (DOGV núm. 7961, de 19.01.2017)

 • ORDRE 1/2019, de 18 de gener, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es modifica l'Ordre 1/2017, de 16 de gener, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió de subvencions destinades a les universitats de la Comunitat Valenciana per a la realització d'actuacions relacionades amb el desplegament de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i la promoció de l'autogovern, així com amb la responsabilitat social. (DOGV núm. 8472, de 25.01.2019)

 • ORDRE 2/2019, de 18 de gener, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es modifica l'Ordre 5/2016, de 5 de juliol, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió de subvencions destinades a les mancomunitats de municipis i als ajuntaments de la Comunitat Valenciana per a la realització d'actuacions relacionades amb el desplegament i la difusió de l'Estatut d'Autonomia i la recuperació i divulgació del Dret Foral Civil Valencià. (DOGV núm. 8472, de 25.01.2019)

Responsabilitat social

 • ORDRE 6/2016, de 14 de setembre, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a associacions, fundacions i altres entitats i organitzacions sense ànim lucratiu de la Comunitat Valenciana, per a la realització d'actuacions relacionades amb la formació i divulgació en matèria de responsabilitat social. (DOGV núm. 7874, de 15.09.2016)

 • ORDRE 3/2019, de 21 de febrer, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a associacions i organitzacions sense finalitat lucrativa, així com a entitats locals de la Comunitat Valenciana, per a la formació, divulgació i altres actuacions en matèria de responsabilitat social. (DOGV núm. 8495, de 27.02.2019)