Organismes

Portals

Beques. Bases reguladores

Beques. Bases reguladores

Beques

  • ORDRE 1/2019, de 28 de novembre, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió de beques per a la realització de pràctiques professionals en els centres directius de la Conselleria. (DOGV 8692, de 05.12.2019