Organismes

Portals

Memòria Democràtica

Memòria Democràtica

 

  

  • DECRET 72/2020, de 19 de juny, del Consell, de modificació del Decret 177/2016, de 2 de desembre, del Consell, pel qual es crea i regula la Comissió Interdepartamental per a la Recuperació de la Memòria Democràtica (DOGV núm. 8843 de 25.06.2020)