Organismes

Portals

REGISTRE D'ACTIVITATS DE TRACTAMENT DE LA CONSELLERIA DE PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA, COOPERACIÓ I QUALITAT DEMOCRÀTICA

REGISTRE D'ACTIVITATS DE TRACTAMENT DE LA CONSELLERIA DE PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA, COOPERACIÓ I QUALITAT DEMOCRÀTICA

Responsable del tractament

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

C/ CAVALLERS, 2(PALAU DE LA GENERALITAT)

46001 València (València/Valencia)

Delegat o delegada de protecció de dades

En tot cas, les persones sol·licitants podran contactar amb el Delegat/ada de Protecció de Dades de la Generalitat per mitjà del correu electrònic dpd@gva.es, o de l'adreça postal:

Delegat/ada de Protecció de Dades de la Generalitat
Passeig de l'Albereda, 16
46010 - València

Drets de les persones interessades

Podrà exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat de les seues dades de caràcter personal incloses en els tractaments de Presidència.

Exercici de drets davant

Per a exercitar els drets haurà de presentar un escrit davant Presidència, haurà d'especificar quin d'aquests drets sol·licita que siga satisfet i si no autoritza l'obtenció de dades d'identitat del sol·licitant o, si escau, del representant legal, ha d'aportat la documentació acreditativa de la identitat i representació. A més podrà exercitar els seus drets de forma telemàtica a través del següent enllaç:
http://www.gva.es/va/proc19970

Reclamació davant l'agència espanyola de protecció de dades

En cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades: https://www.aepd.es/

Més informació sobre Protecció de Dades