REGISTRE D'ACTIVITATS DE TRACTAMENT DE LA CONSELLERIA DE PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA, COOPERACIÓ I QUALITAT DEMOCRÀTICA

REGISTRE D'ACTIVITATS DE TRACTAMENT DE LA CONSELLERIA DE PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA, COOPERACIÓ I QUALITAT DEMOCRÀTICA

Responsable del tractament

CONSELLERIA DE PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA, COOPERACIÓ I QUALITAT DEMOCRÀTICA

Pg. De l'Albereda, 16. 46010 València

Delegat o delegada de protecció de dades

Delegat o delegada de protecció de dades de la Generalitat:

Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica

Pg. De l'Albereda, 16. 46010 València

Adreça de correu electrònic: dpd@gva.es

Drets de les persones interessades

Les persones interessades en aquest tractament tenen dret a sol·licitar l'accés a les seues dades personals, la rectificació o supressió d'aquestes, la limitació del seu tractament o a oposar-s'hi, mitjançant escrit, prèvia identificació, dirigit a l'òrgan que figura en el següent apartat "exercici de drets" del Registre de les Activitats del Tractament.

Així mateix, en el cas que la legitimació al tractament provinga del consentiment de la persona interessada, aquesta pot retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment davant del mateix òrgan.

Exercici de drets davant

SOTSSECRETARIA: administrador o administradora de Seguretat.

Adreça: Pg. de l'Albereda, 16. 46010 València

Guia procediment: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19970&version=amp

Reclamació davant l'agència espanyola de protecció de dades

Si les persones interessades entenen que s'han vist perjudicades pel tractament o en l'exercici dels seus drets, poden presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades a través de la seu electrònica accessible en la pàgina web https://www.aepd.es/