Sessions celebrades del Consell de Participació Ciutadana

Sessions celebrades del Consell de Participació Ciutadana

El Consell de Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana celebrà la seua sessió constitutiva el 16 de maig de 2017.

2ª reunió del Consell de Participació Ciutadana, celebrada el 3 d'octubre de 2017.

3ª reunió del Consell de Participació Ciutadana, celebrada el 25 de gener de 2018.

4ª reunió del Consell de Participació Ciutadana, celebrada el 31 de maig de 2018.

5ª reunió del Consell de Participació Ciutadana, celebrada el 21 de noviembre de 2018.

6ª reunió del Consell de Participació Ciutadana, celebrada el 8 d'abril de 2019.

7ª reunió del Consell de Participació Ciutadana, celebrada el 12 de novembre de 2019.

8ª reunió del Consell de Participació Ciutadana, celebrada el 22 de juny de 2020.

9ª reunió del Consell de Participació Ciutadana, convocada el 19 de novembre de 2020.

10ª reunió del Consell de Participació Ciutadana, convocada el 21 d'abril de 2021.

11ª reunió del Consell de Participació Ciutadana, convocada el 15 de novembre de 2021.

12ª reunió del Consell de Participació Ciutadana, convocada el 27 de juny de 2022.

13ª reunió del Consell de Participació Ciutadana, convocada el 27 d'abril de 2023.

14ª reunió del Consell de Participació Ciutadana, convocada el 26 d'octubre de 2023.