Nota Informativa de la Direcció General de Participació Ciutadana en relació a la interrupció de terminis administratius (23 març 2020)

  • Represa de la suspensió de terminis
    El Reial Decret 537/2020, de 22 de maig, pel qual es prorroga l'estat d'alarma declarat pel Reial decret 463/2020, publicat en el BOE núm. 145, de 23 de maig de 2020, estableix que a 1 de juny de 2020 es reprendrà el compute dels terminis suspesos. Per tant, s'obrirà un nou termini des de l'1 de juny fins al dia 17 de juny.