Informes Estadístics

Informes Estadístics

Convocatòries i Subvencions

Direcció General de Transparència i Participació

 Any   Descripció   Estat   Enllaç 
 2024 RESOLUCIÓ de 2 de juliol de 2024, de la Presidencia de la Generalitat, per la qual es convoquen, per a l’any 2024, subvencions destinades a les cases regionals d’altres comunitats autònomes a la Comunitat Valenciana. Vigent +Info
 2024 Extracte de la Resolució de 2 de juliol de 2024, de la Presidencia de la Generalitat, per la qual es convoquen, per a l’any 2024, subvencions destinades a les cases regionals d’altres comunitats autònomes en la Comunitat Valenciana. Vigent +Info
 2024 RESOLUCIÓ de 12 de juny de 2024, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es convoquen, per a l’any 2024, subvencions destinades a les entitats ciutadanes de la Comunitat Valenciana, per a l’enfortiment de la participació ciutadana en l’àmbit de l’associacionisme. Vigent +Info
 2024 Extracte de la Resolució de 12 de juny de 2024, de la Presidència de la Generalitat, per la qual s’efectua la convocatòria, per a l’any 2024, de subvencions destinades a les entitats ciutadanes de la Comunitat Valenciana, per a l’enfortiment de la participació ciutadana en l’àmbit de l’associacionisme Vigent +Info
 2023 RESOLUCIÓ d’1 de desembre de 2023, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es concedeixen els premis, per a l’any 2023, de la tercera edició dels Premis Participa-Acció. Vigent +Info
 2023 Formularis per a emplenar justificació EECC Vigent +Info
 2023 Formularis per a emplenar justificació CEVEX Tancada +Info
 2023 RESOLUCIÓ de 13 de juliol de 2023, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es concedeixen per a l’any 2023 subvencions destinades als Centres Valencians en l’Exterior (CEVEX) de la Comunitat Valenciana. Tancada +Info
 2023 RESOLUCIÓ de 5 de juliol de 2023, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es concedeixen per a l’any 2023 les subvencions destinades a les cases regionals d’altres comunitats autònomes a la Comunitat Valenciana. Tancada +Info
 2023 RESOLUCIÓ de 6 de juny de 2023, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es concedeixen per a l’any 2023 les subvencions destinades a les entitats ciutadanes de la Comunitat Valenciana, per a l’enfortiment de la participació ciutadana en l’àmbit de l’associacionisme. Vigent +Info
 2023 Proposta de resolució provisional, de data 07 de juny de 2023, de la Direcció General de Participació Ciutadana de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es concedeixen per a l’any 2023 Subvencions destinades als centres valencians en l’exterior (CEVEX) de la comunitat Valenciana. Tancada +Info
 2023 Proposta de Resolució provisional de la Direcció General de Participació Ciutadana de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica de 2 de juny de 2023, per la qual es concedeixen per a l’any 2023, subvencions destinades a les Cases Regionals d’altres comunitats autònomes en la Comunitat Valenciana. Tancada +Info
 2023 ORDRE 2/2023, de 13 de maig, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual s’aproven les bases reguladores i la convocatòria de la tercera edició dels Premis Participa-Acció, exercici 2023. Vigent +Info
 2023 Fitxa candidatura 3a Edició Premis Participa-Acció Vigent +Info
 2023 Proposta de resolució provisional de la Direcció General de Participació Ciutadana de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es concedeixen per a l'any 2023, subvencions destinades a les entitats ciutadanes de la Comunitat Valenciana, per a l'enfortiment de la participació ciutadana en l'àmbit de l'associacionisme. Vigent +Info
 2023 Anunci de la Diputació Provincial de València sobre la convocatòria conjunta amb la Generalitat Valenciana per a la concessió de subvencions a municipis i entitats locals menors de la província de València per al foment de la participació ciutadana, la transparència i el bon govern 2023. Vigent +Info
 2023 RESOLUCIÓ de 20 de febrer de 2023, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es convoquen, per a l’any 2023, subvencions destinades als centres valencians a l’exterior (CEVEX) de la Comunitat Valenciana. Tancada +Info
 2023 Extracte de la Resolució de 20 de febrer de 2023, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es convoquen, per a l’any 2023, subvencions destinades als centres valencians a l’exterior (CEVEX) de la Comunitat Valenciana. Tancada +Info
 2023 RESOLUCIÓ de 20 de febrer de 2023, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual s’efectua la convocatòria, per a l’any 2023, de subvencions destinades a les cases regionals d’altres comunitats autònomes a la Comunitat Valenciana. Tancada +Info
 2023 Extracte de la Resolució de 20 de febrer de 2023, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es convoquen, per a l’any 2023, subvencions destinades a les cases regionals d’altres comunitats autònomes a la Comunitat Valenciana. Tancada +Info
 2023 Resolució de la Consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica per la qual s'aprova el pla de control aplicable durant el procés d'execució i comprovació de la justificació de les subvencions i els convenis atorgats amb càrrec a les dotacions pressupostàries de la Direcció General de Participació Ciutadana, durant l'exercici 2023. Vigent +Info
 2023 CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 10 de gener de 2023, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual s’efectua la convocatòria, per a l’any 2023, de subvencions destinades a les entitats ciutadanes de la Comunitat Valenciana, per a l’enfortiment de la participació ciutadana en l’àmbit de l’associacionisme. Vigent +Info
 2023 Extracte de la Resolució de 10 de gener de 2023, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es convoquen, per a l’any 2023, subvencions destinades a les entitats ciutadanes de la Comunitat Valenciana, per a l’enfortiment de la participació ciutadana en l’àmbit de l’associacionisme. Vigent +Info
 2023 Resolució de 10 de gener de 2023, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es convoquen, per a l’any 2023, subvencions destinades a les entitats ciutadanes de la Comunitat Valenciana, per a l’enfortiment de la participació ciutadana en l’àmbit de l’associacionisme. Vigent +Info
 2023 Descàrrega documentació justificació subvencions EECC Vigent +Info
 2022 RESOLUCIÓ de 19 de juliol de 2022, de la consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es convoca la segona edició dels Premis Participa-Acció. Tancada +Info
 2022 Extracte de la Resolució de 19 de juliol de 2022, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es convoca la segona edició dels Premis Participa-Acció. Tancada +Info
 2022 Fitxa candidatura 2ª edició Premis Participa-Acció Tancada +Info
 2022 Documentació justificació subvencions entitats ciutadanes Tancada +Info
 2022 RESOLUCIÓ de 7 de juliol de 2022, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es concedeixen per a l’any 2022 les subvencions destinades a les entitats ciutadanes de la Comunitat Valenciana, per a l’enfortiment de la participació ciutadana en l’àmbit de l’associacionisme. Tancada +Info
 2022 RESOLUCIÓ de 4 de juliol de 2022, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació I Qualitat Democràtica, per la qual es concedeixen per a l’any 2022 les subvencions destinades als centres valencians en l’Exterior (CEVEX) de la Comunitat Valenciana. Tancada +Info
 2022 RESOLUCIÓ de 4 de juliol de 2022, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es concedeixen per a l’any 2022 les subvencions destinades a les cases regionals d’altres comunitats autònomes a la Comunitat Valenciana. Tancada +Info
 2022 Pla de control convenis universitats públiques valencianes Tancada +Info
 2022 Convocatòria concessió de subvencions a Ajuntaments de la Província de Castelló per al foment dels pilars sobre els que s'assentisca en el Govern Obert, exercici 2022. Vigent +Info
 2022 Proposta de Resolució Provisional de la Direcció General de Participació Ciutadana de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es concedeixen per a l'any 2022, subvencions destinades a les Cases Regionals d'altres comunitats autònomes en la Comunitat Valenciana. Tancada +Info
 2022 Proposta de Resolució Provisional de la Direcció General de Participació Ciutadana de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es concedeixen per a l'any 2022 subvencions destinades als Centres Valencians en l'exterior (CEVEX) de la Comunitat Valenciana. Tancada +Info
 2022 Proposta de Resolució Provisional de la Direcció General de Participació Ciutadana de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació I Qualitat Democràtica, per la qual es concedeixen per a l'any 2022, subvencions destinades a les Entitats Ciutadanes de la Comunitat Valenciana, per a l'enfortiment de la participació ciutadana en l’àmbit de l'associacionisme. Tancada +Info
 2022 Convocatòria conjunta de la Conselleria de Participació, Transparència i Qualitat Dermocràtica i la Diputació Provincial de València per a la concessió de subvencions destinades als municipis i entitats locals menors de la província de València per al foment de la participació ciutadana, la transparència i el bon govern 2022 Tancada +Info
 2022 Extracte de la convocatòria i bases que han de regir la concessió de subvencions per a la promoció i el foment de la participació ciutadana, la transparència i el bon govern per a municipis, mancomunitats i entitats locals menors, anualitat 2022. Tancada +Info
 2022 Bases reguladores de la convocatòria de concessió de subvencions per a la promoció i foment de la participació ciutadana, la transparència i el bon govern per a municipis, mancomunitats i entitats locals menors, anualitat 2022. Tancada +Info
 2022 RESOLUCIÓ de 25 de febrer de 2022, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es concedeixen els premis, per a l’any 2021, de la primera edició dels Premis Participa-Acció. Tancada +Info
 2021 CONCESSIÓ subvencions de participació Ciudatana Diputació de Castelló Tancada +Info
 2022 RESOLUCIÓ de 4 de gener de 2022, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es convoquen, per a l'any 2022, subvencions destinades a les entitats ciutadanes de la Comunitat Valenciana, per a l'enfortiment de la participació ciutadana en l'àmbit de l'associacionisme Tancada +Info
 2022 RESOLUCIÓ de 4 de gener de 2022, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es convoquen, per a l'any 2022, subvencions destinades als centres valencians a l'Exterior (CEVEX) de la Comunitat Valenciana. Tancada +Info
 2022 RESOLUCIÓ de 4 de gener de 2022, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es convoquen, per a l'any 2022, subvencions destinades a les cases regionals d'altres comunitats autònomes a la Comunitat Valenciana. Tancada +Info
 2021 Resolució de la Consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es nomena el jurat per a valorar les candidatures de la primera edició dels Premis Participa-Acció. Tancada +Info
 2021 Llistat de sol·licituds presentades als Premis Participa-Acció. Tancada +Info
 2021 RESOLUCIÓ de 14 d'octubre de 2021, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es convoca la primera edició dels Premis Participa-Acció Tancada +Info
 2021 Concessió de subvencions per a la promoció i el foment de la participació ciutadana, la transparència i el bon govern per a municipis, mancomunitats i entitats locals menors, anualitat 2021 Tancada +Info
 2021 RESOLUCIÓ de 13 d'agost de 2021, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es concedeixen per a l'any 2021 les subvencions destinades als centres valencians en l'exterior (CEVEX) de la Comunitat Valenciana. Tancada +Info
 2021 Guia justificació subvencions CEVEX Tancada +Info
 2021 Annex: Relació detallada de despeses indirectes CEVEX Tancada +Info
 2021 Annex: Certificat de justificació de despeses CEVEX Tancada +Info
 2021 Annex: Certificat de compliment del pressupost aprovat CEVEX Tancada +Info
 2021 Annex: Memòria tècnica detallada CEVEX Tancada +Info
 2021 Annex: Despeses de funcionament CEVEX Tancada +Info
 2021 Annex: Relació detallada de despeses de personal CEVEX Tancada +Info
 2021 Annex: Relació detallada de despeses de subcontratació CEVEX Tancada +Info
 2021 RESOLUCIÓ de 13 d'agost de 2021, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es concedeixen per a l'any 2021 les subvencions destinades a les cases regionals d'altres comunitats autònomes a la Comunitat Valenciana. Tancada +Info
 2021 Guia justificació subvencions CCRR Tancada +Info
 2021 Annex: Certificat de justificació de despeses CCRR Tancada +Info
 2021 Annex: Certificat de compliment del pressupost aprovat CCRR Tancada +Info
 2021 Annex: Memòria tècnica detallada CCRR Tancada +Info
 2021 Annex: Relació detallada de despeses de funcionament CCRR Tancada +Info
 2021 Annex: Relació detallada de despeses de personal CCRR Tancada +Info
 2021 Annex: Relació detallada de despeses de subcontratació CCRR Tancada +Info
 2021 Annex: Relació detallada de despeses indirectes CCRR Tancada +Info
 2021 RESOLUCIÓ de 13 d'agost de 2021, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es concedeixen per a l'any 2021 les subvencions destinades a les entitats ciutadanes de la Comunitat Valenciana, per a l'enfortiment de la participació ciutadana en l'àmbit de l'associacionisme. [ Tancada +Info
 2021 Guia justificació subvencions EECC Tancada +Info
 2021 Annex: Certificat de justificació de despeses EECC Tancada +Info
 2021 Annex: Relació detallada de despeses indirectes EECC Tancada +Info
 2021 Annex: Relació detallada de despeses de personal EECC Tancada +Info
 2021 Annex: Relació detallada de despeses de funcionament EECC Tancada +Info
 2021 Annex: Relació detallada de despeses de subcontratació EECC Tancada +Info
 2021 Annex: Certificat de compliment del pressupost aprovat EECC Tancada +Info
 2021 Anunci de l'Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre acord de la junta de govern, de data 20 de juliol de 2021, relatiu a la concessió de subvencions de la convocatòria conjunta de la Conselleria de Participació, Transparència i Qualitat Democràtica i l'Excel·lentíssima Diputació Provincial de València destinades a municipis i entitats locals menors de la província de València per al foment de la participació ciutadana, la transparència i el bon govern Tancada +Info
 2021 Proposta de Resolució Provisional de la Direcció General de Participació Ciutadana de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es concedeixen per a l'any 2021 subvencions destinades als centres valencians en l'exterior (CEVEX) de la Comunitat Valenciana. Tancada +Info
 2021 Proposta de resolució provisional de la Direcció General de Participació Ciutadana de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es concedeixen per a l'any 2021 subvencions destinades a les cases regionals d'altres comunitats autònomes en la Comunitat Valenciana Tancada +Info
 2021 Proposta de resolució provisional de la Direcció General de Participació Ciutadana de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es concedeixen per a l'any 2021, subvencions destinades a les entitats ciutadanes de la Comunitat Valenciana, per a l'enfortiment de la participació ciutadana en l'àmbit de l'associacionisme. Tancada +Info
 2021 Concreció de les bases per les quals es regeix la concessió de subvencions a ajuntaments de la província de Castelló per al foment dels pilars sobre els quals s'assentisca el govern obert durant l'exercici 2021. Tancada +Info
 2021 Convocatòria i bases que han de regir la concessió de subvencions per a la promoció i el foment de la participació ciutadana, la transparència i el bon govern per a municipis, mancomunitats i entitats locals menors, anualitat 2021. Tancada +Info
 2021 Convocatòria conjunta de la Conselleria de Participació, Transparència i Qualitat Dermocràtica i la Diputació Provincial de València per a la concessió de subvencions destinades als municipis i entitats locals menors de la província de València per al foment de la participació ciutadana, la transparència i el bon govern 2021 Tancada +Info
 2021 RESOLUCIÓ de 16 de març de 2021, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es convoquen, per a l'any 2021, subvencions destinades a les cases regionals d'altres comunitats autònomes a la Comunitat Valenciana. Tancada +Info
 2021 RESOLUCIÓ de 16 de març de 2021, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es convoquen, per a l'any 2021, subvencions destinades a les entitats ciutadanes de la Comunitat Valenciana, per a l'enfortiment de la participació ciutadana en l'àmbit de l'associacionisme. Tancada +Info
 2021 RESOLUCIÓ de 16 de març de 2021, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es convoquen, per a l'any 2021, subvencions destinades als centres valencians a l'exterior (CEVEX) de la Comunitat Valenciana. Tancada +Info
 2020 RESOLUCIÓ de 10 de novembre de 2020, de la Conselleria de Participació,Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es concedeixen per a l'any 2020 les subvencions destinades a les cases regionals d'altres comunitats autònomes a la Comunitat Valenciana. Tancada +Info
 2020 RESOLUCIÓ de 10 de novembre de 2020, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es concedeixen per a l'any 2020 les subvencions destinades als centres valencians en l'exterior (CEVEX) de la Comunitat Valenciana. Tancada +Info
 2020 RESOLUCIÓ de 23 d'octubre de 2020, de la consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual s'amplia el termini de justificació de les subvencions destinades a les entitats ciutadanes de la Comunitat Valenciana, per a L'enfortiment de la participació ciutadana en l'àmbit de L'associacionisme, per a l'any 2020 Tancada +Info
 2020 RESOLUCIÓ de 19 d'octubre de 2020, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es concedeixen per a l'any 2020 subvencions destinades a les entitats locals de la Comunitat Valenciana per al foment de la participació ciutadana i l'associacionisme Tancada +Info
 2020 Guía de justificació subvencions ENTITATS LOCALS Tancada +Info
 2020 Annex: Certificat de cumpliment del pressupost aprovat ENTITATS LOCALS Tancada +Info
 2020 Annex: Memòria tècnica detallada Tancada +Info
 2020 Relació detallada de despeses de personal intern ENTITATS LOCALS Tancada +Info
 2020 Annex: Relació detallada de despeses ENTITATS LOCALS Tancada +Info
 2020 Annex: Certificat de justificació de despeses ENTITATS LOCALS Tancada +Info
 2020 Guia de justificació de subvencions d'entitats ciutadanes. NOMÉS PER A ENTITATS CIUTADANES BENEFICIÀRIES Tancada +Info
 2020 Certificat de justificació de despeses. NOMÉS PER A ENTITATS CIUTADANES BENEFICIÀRIES Tancada +Info
 2020 Relació detallada de despeses de personal. NOMÉS PER A ENTITATS CIUTADANES BENEFICIÀRIES Tancada +Info
 2020 Relació detallada de les despeses ocasionades pel projecte objecte de la subvenció. NOMÉS PER A ENTITATS CIUTADANES BENEFICIÀRIES Tancada +Info
 2020 Memòria tècnica detallada. NOMÉS PER A ENTITATS CIUTADANES BENEFICIÀRIES Tancada +Info
 2020 Certificat de compliment del pressupost aprovat. NOMÉS PER A ENTITATS CIUTADANES BENEFICIÀRIES Tancada +Info
 2020 Resolució de 14 d'octubre de 2020, de la Consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica per la qual s'amplia el termini de justificació de les subvencions destinades a les cases regionals d'altres comunitats autònomes en la Comunitat Valenciana i dels centres valencians en l'exterior (CEVEX), per a l'any 2020. Tancada +Info
 2020 Resolució de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es concedeixen per a l'any 2020 les subvencions destinades a les entitats ciutadanes de la Comunitat Valenciana, per a l'enfortiment de la participació ciutadana en l'àmbit de l'associacionisme. Tancada +Info
 2020 Correcció d'errors de la proposta de Resolució Provisional de la Direcció General de Participació Ciutadana de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació y Qualitat Democràtica, per la qual es concedeixen per a l'any 2020 subvencions destinades a les cases regionals d'altres comunitats autònomes en la Comunitat Valenciana. Tancada +Info
 2020 Proposta de Resolució Provisional de la Direcció General de Participació Ciutadana de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es concedeixen per a l'any 2020 subvencions destinades a les cases regionals d'altres comunitats autònomes en la Comunitat Valenciana. Tancada +Info
 2020 Proposta de Resolució Provisional de la Direcció General de Participació Ciutadana de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es concedeixen per a l'any 2020 subvencions destinades als centres valencians en l'exterior (CEVEX) de la Comunitat Valenciana. Tancada +Info
 2020 Proposta de resolució provisional de la Direcció General de Participació Ciutadana de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es concedeixen per a l'any 2020 subvencions destinades a les entitats locals de la Comunitat Valenciana per al foment de la participació ciutadana i l'associacionisme. Tancada +Info
 2020 Proposta de resolució provisional de la Direcció General de Participació Ciutadana de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es concedeixen per a l'any 2020, subvencions destinades a les entitats ciutadanes de la Comunitat Valenciana, per a l'enfortiment de la participació ciutadana en l'àmbit de l'associacionisme. Tancada +Info
 2020 Guia informativa per a CEVEX sobre les subvencions de la Direcció General de Participació Ciutadana Tancada +Info
 2020 Resolució d'1 de juny de 2020, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es convoquen, per al any 2020, subvencions destinades als centres valencians en l'exterior de la Comunitad Valenciana. Tancada +Info
 2020 GuIa informativa per a CASES REGIONALS sobre les subvencions de la Direcció General de Participació Ciutadana Tancada +Info
 2020 Resolució d'1 de juny de 2020, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es convoquen, per a l'any 2020, subvencions destinades a cases regionals d'unes altres comunitats autònomes a la Comunitat Valenciana. Tancada +Info
 2020 Guia informativa per a ENTITATS LOCALS sobre les subvencions de la Direcció General de Participació Ciutadana. Tancada +Info
 2020 Guia informativa per a ENTITATS CIUTADANES sobre les subvencions de la Direcció General de Participació Ciutadana. Tancada +Info
 2020 RESOLUCIÓ de 25 de febrer de 2020, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es convoquen, per a l'any 2020, subvencions destinades a les entitats locals de la Comunitat Valenciana, per al foment de la participació ciutadana i l'associacionisme (fins a 5000 habitants). Tancada +Info
 2020 RESOLUCIÓ de 25 de febrer de 2020, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es convoquen, per a l'any 2020, subvencions destinades a les entitats locals de la Comunitat Valenciana, per al foment de la participació ciutadana i l'associacionisme (més de 5000 habitants). Tancada +Info
 2020 RESOLUCIÓ de 25 de febrer de 2020, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es convoquen, per a l'any 2020, subvencions destinades a les entitats ciutadanes de la Comunitat Valenciana, per a l'enfortiment de la participació ciutadana en l'àmbit de l'associacionisme. Tancada +Info
 2019 Resolució conjunta de la directora general de participació ciutadana i del director general de transparència, atenció a la ciutadania i bon govern, per la qual s'aprova el pla de control de les subvencions de la conselleria de participació, transparència, cooperació i qualitat democràtica per a l'any 2019, destinades a les entitats locals i entitats ciutadanes de la comunitat valenciana, centres valencians en l'exterior (cevex) i cases regionals d'altres comunitats autònomes en la comunitat valenciana, per al foment de la participació ciutadana, la transparència i l'accés a la informació pública. Tancada +Info
 2019 Guia de justificació de la Direcció General de Participació Ciutadana per als centres valencians en l'exterior (CEVEX) Tancada +Info
 2019 Guia de justificació de la Direcció General de Participació Ciutadana per a les cases regionals Tancada +Info
 2019 Guia de justificació de subvencions de la Direcció General de Participació Ciutadana per a les entitats ciutadanes Tancada +Info
 2019 Guia de justificació de subvencions de la Direcció General de Participació Ciutadana i de la Direcció General de Transparència, Atenció a la Ciudadania Bon Govern de les entitats locals Tancada +Info
 2019 Document 6: Certificat de compliment del pressupost aprovat. NOMÉS PER A BENEFICIARIS SUBVENCIÓ ENTITATS CIUTADANES Tancada +Info
 2019 Document 5: Certificat de justificació de despeses. NOMÉS PER A BENEFICIARIS SUBVENCIÓ ENTITATS CIUTADANES Tancada +Info
 2019 RESOLUCIÓ d'1 d'agost de 2019, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es concedeixen per a l'any 2019 les subvencions destinades a les entitats ciutadanes de la Comunitat Valenciana, per al foment de la participació ciutadana, la transparència i l'accés a la informació pública. Tancada +Info
 2019 Document 7 : Certificat de compliment del pressupost aprovat. NOMÉS PER A BENEFICIARIS SUBVENCIÓ ENTITATS LOCALS Tancada +Info
 2019 Document 5: Certificat de justificació de despeses. NOMÉS PER A BENEFICIARIS SUBVENCIÓ ENTITATS LOCALS Tancada +Info
 2019 RESOLUCIÓ de 29 de juliol de 2019, la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es concedeixen per a l'any 2019 les subvencions destinades a les cases regionals d'altres comunitats autònomes a la Comunitat Valenciana. Tancada +Info
 2019 RESOLUCIÓ de 29 de juliol de 2019, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es concedeixen per a l'any 2019 les subvencions destinades als centres valencians en l'exterior (CEVEX) de la Comunitat Valenciana. Tancada +Info
 2019 RESOLUCIÓ de 23 de juliol de 2019, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es concedeixen per a l'any 2019 les subvencions destinades a les entitats locals de la Comunitat Valenciana per al foment de la participació ciutadana, la transparència i l'accés a la informació pública Tancada +Info
 2019 Proposta de resolució provisional de la Direcció General de Transparència i Participació, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es concedeixen per a l'any 2019 subvencions destinades a les cases regionals d'altres comunitats autònomas en la Comunitat Valenciana Tancada +Info
 2019 Proposta de resolució provisional de la Direcció General de Transparència i Participació, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es concedeixen per a l'any 2019 subvencions destinades als centres valencians en l'exterior (CEVEX) de la Comunitat Valenciana Tancada +Info
 2019 Proposta de resolució provisional de la Direcció General de Transparència i Participació de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es concedeixen per a l'any 2019, subvencions destinades a les entitats ciutadanes de la Comunitat Valenciana, per al foment de la participació ciutadana, la transparència i l'accés a la informació pública Tancada +Info
 2019 Proposta de resolució provisional de la Direcció General de Transparència i Participació de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es concedeixen per a l'any 2019 subvencions destinades a les entitats locals de la Comunitat Valenciana per al foment de la participació ciutadana, la transparència i l'accés a la informació pública Tancada +Info
 2019 Guia informativa per a les cases regionals sobre les subvencions de la Direcció General de Transparència i Participació Tancada +Info
 2019 RESOLUCIÓ de 4 de març de 2019, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es convoquen, per a l'any 2019, subvencions destinades a les cases regionals d'altres comunitats autònomes a la Comunitat Valenciana Tancada +Info
 2019 Guia informativa per als CEVEX sobre les subvencions de la Direcció General de Transparència i Participació Tancada +Info
 2019 RESOLUCIÓ de 25 de febrer de 2019, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es convoquen, per a l'any 2019, subvencions destinades als centres valencians en l'exterior (CEVEX) de la Comunitat Valenciana Tancada +Info
 2019 Guia informativa per a ENTITATS LOCALS sobre les subvencions de la Direcció General de Transparència y Participació Tancada +Info
 2019 Guia informativa per a ENTITATS CIUTADANES sobre les subvencions de la Direcció General de Transparència y Participació Tancada +Info
 2019 RESOLUCIÓ de 21 de febrer de 2019, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es convoquen, per a l'any 2019, subvencions destinades a les entitats ciutadanes de la Comunitat Valenciana per al foment de la participació ciutadana, la transparència i l'accés a la informació pública Tancada +Info
 2019 RESOLUCIÓ de 21 de febrer de 2019, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es convoquen, per a l'any 2019, subvencions destinades a les entitats locals de la Comunitat Valenciana, per al foment de la participació ciutadana, la transparència i l'accés a la informació pública (FINS A 5.000 HABITANTS) Tancada +Info
 2019 RESOLUCIÓ de 21 de febrer de 2019, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es convoquen, per a l'any 2019, subvencions destinades a les entitats locals de la Comunitat Valenciana, per al foment de la participació ciutadana, la transparència i l'accés a la informació pública (MÉS DE 5.000 HABITANTS) Tancada +Info
 2018 Resolució de la Directora General de Transparència i Participació, per la qual s'aprova el Pla de Control de les subvencions de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació per a l'any 2018, destinades a les entitats locals i entitats ciutadanes de la Comunitat Valenciana, centres valencians en l'exterior (CEVEX) i cases regionals d'altres comunitats autònomes en la Comunitat Valenciana, per al foment de la participació ciutadana, la transparència i l'accés a la informació pública Tancada +Info
 2018 Guia de justificació de subvencions de la Direcció General de Transparència i Participació Tancada +Info
 2018 RESOLUCIÓ de 25 de setembre de 2018, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es concedeixen per a l'any 2018 subvencions destinades a les cases regionals d'altres comunitats autònomes a la Comunitat Valenciana Tancada +Info
 2018 RESOLUCIÓ de 25 de setembre de 2018, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es concedeixen per a l'any 2018 subvencions destinades als centres valencians en l'exterior (CEVEX) de la Comunitat Valenciana Tancada +Info
 2018 Resolució de 2 d'agost de 2018, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es concedeixen per a l'any 2018 les subvencions destinades a les entitats ciutadanes de la Comunitat Valenciana, per al foment de la participació ciutadana, la transparència i l'accés a la informació pública. Tancada +Info
 2018 Resolució de 2 d'agost de 2018, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es concedeixen per a l'any 2018 les subvencions destinades a les entitats locals de la Comunitat Valenciana, per al foment de la participació ciutadana, la transparència i l'accés a la informació pública. Tancada +Info
 2018 Resolución de 12 de març de 2018, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es convoquen, per a l'any 2018, subvencions destinades als centres valencians en l'exterior (CEVEX) de la Comunitat Valenciana. Tancada +Info
 2018 Resolució de 12 de març de 2018, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es convoquen, per a l'any 2018, subvencions destinades a les entitats locals de la Comunitat Valenciana, per al foment de la participació ciutadana, la transparència i l'accés a la informació pública. (FINS A 5.000 HABITANTS). Tancada +Info
 2018 Resolució de 12 de març de 2018, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es convoquen, per a l'any 2018, subvencions destinades a les entitats locals de la Comunitat Valenciana, per al foment de la participació ciutadana, la transparència i l'accés a la informació pública. (MÉS DE 5.000 HABITANTS). Tancada +Info
 2018 RESOLUCIÓ de 12 de març de 2018, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es convoquen, per a l'any 2018, subvencions destinades a les cases regionals d'altres comunitats autònomes a la Comunitat Valenciana. Tancada +Info
 2018 RESOLUCIÓ de 13 de febrer de 2018, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es convoquen, per a l'any 2018, subvencions destinades a les entitats ciutadanes de la Comunitat Valenciana, per al foment de la participació ciutadana, la transparència i l'accés a la informació pública. Tancada +Info
 2017 RESOLUCIÓ de 24 d'octubre de 2017, del conseller de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual s'amplia el termini de justificació de les subvencions destinades a les entitats locals i entitats ciutadanes de la Comunitat Valenciana per a l'any 2017. Tancada +Info
 2017 RESOLUCIÓ de 2 d'agost de 2017, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es concedeixen per a l'any 2017 subvencions destinades a les entitats ciutadanes de la Comunitat Valenciana. Tancada +Info
 2017 RESOLUCIÓ de 2 d'agost de 2017, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es concedeixen per a l'any 2017 subvencions destinades a les entitats locals de la Comunitat Valenciana. Tancada +Info
 2017 RESOLUCIÓ de 10 de juliol de 2017, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es concedeixen per a l'any 2017 subvencions destinades als centres valencians a l'exterior (CEVEX) de la Comunitat Valenciana. Tancada +Info
 2017 RESOLUCIÓ de 28 de juny de 2017, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es concedeixen per a l'any 2017 subvencions destinades a les cases regionals d'altres comunitats autònomes a la Comunitat Valenciana. Tancada +Info
 2017 RESOLUCIÓ de 15 de març de 2017, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es convoquen, per a l'any 2017, subvenciones destinades a les cases regionals d'altres comunitats autònomes a la Comunitat Valenciana. Tancada +Info
 2017 RESOLUCIÓ de 15 de març de 2017, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es convoquen, per a l'any 2017, subvencions destinades als centres valencians a l'exterior (CEVEX) de la Comunitat Valenciana. Tancada +Info
 2017 RESOLUCIÓ de 6 de març de 2017, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es convoquen, per a l'any 2017, subvencions destinades a les entitats locals de la Comunitat Valenciana, per al foment de la participació ciutadana, la transparència i l'accés a la informació pública. Tancada +Info
 2017 RESOLUCIÓ de 16 de febrer de 2017, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es convoquen, per a l'any 2017, subvencions destinades a les entitats ciutadanes de la Comunitat Valenciana, per al foment de la participació ciutadana, la transparència i l'accés a la informació pública. Tancada +Info
 2016 RESOLUCIÓ d'11 d'octubre de 2016, del conseller de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es concedeixen per a l'any 2016 subvencions destinades a les entitats locals de la Comunitat Valenciana. Tancada +Info
 2016 RESOLUCIÓ d'11 d'octubre de 2016, del conseller de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es concedeixen per a l'any 2016 subvencions destinades a les entitats ciutadanes de la Comunitat Valenciana. Tancada +Info
 2016 RESOLUCIÓ de 13 de juliol de 2016, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es convoquen, per a l'any 2016, subvencions destinades a les entitats ciutadanes de la Comunitat Valenciana, per al foment de la participació ciutadana, la transparència i l'accés a la informació pública. Tancada +Info
 2016 RESOLUCIÓ de 5 d'octubre, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es concedixen per a l'any 2016, subvencions destinades a les cases regionals d'altres comunitats autònomes a la Comunitat Valenciana. Tancada +Info
 2016 RESOLUCIÓ de 4 de juliol 2016, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es convoquen, per a l'any 2016, subvencions destinades a les cases regionals d'altres comunitats autònomes a la Comunitat Valenciana. Tancada +Info
 2016 RESOLUCIÓ de 5 d'octubre de 2016, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es concedixen per a l'any 2016 subvencions destinades als centres valencians en l'exterior (CEVEX) de la Comunitat Valenciana. Tancada +Info
 2016 RESOLUCIÓ de 4 de juliol de 2016, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es convoquen, per a l'any 2016, subvencions destinades als centres valencians en l'exterior (CEVEX) de la Comunitat Valenciana. Vigent +Info
 2016 RESOLUCIÓ de 27 de juny 2016, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es convoquen, per a l'any 2016, subvencions destinades a les entitats locals (ajuntaments, mancomunitats i altres fórmules associatives d'entitats locals) de la Comunitat Valenciana, per al foment de la participació ciutadana, la transparència i l'accés a la informació pública. Tancada +Info
 2016 ORDRE 4/2016, de 3 de juny, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual s'estableixen les bases reguladores conjuntes de les subvencions destinades a les entitats locals (ajuntaments, mancomunitats i altres fórmules associatives), entitats ciutadanes, centres valencians en l'exterior (CEVEX) i les seues federacions i confederacions, cases regionals d'altres comunitats a la Comunitat Valenciana, i les seues federacions i confederacions, per al foment de la participació ciutadana, la transparència i l'accés a la informació pública. Tancada +Info
 2015 RESOLUCIÓ de 2 d'octubre de 2015, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es concedeixen subvencions a entitats ciutadanes de la Comunitat Valenciana per al desenvolupament de projectes de participació ciutadana dirigits al foment de l'associacionisme, per a l'any 2015. Tancada +Info
 2015 CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 15 de setembre de 2015, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es concedeixen subvencions destinades a les entitats locals (ajuntaments i mancomunitats) de la Comunitat Valenciana, per al foment de la participació local ciutadana, la transparència i l'accés a la informació pública, per a l'exercici 2015. Tancada +Info
 2015 RESOLUCIÓ de 15 de setembre de 2015, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es concedeixen subvencions destinades a les entitats locals (ajuntaments i mancomunitats) de la Comunitat Valenciana, per al foment de la participació local ciutadana, la transparència i l'accés a la informació pública, per a l'exercici 2015. Tancada +Info
 2015 RESOLUCIÓ de 22 de juny de 2015, de la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, per la qual es concedixen les ajudes a confederacions, federacions i associacions veïnals de la Comunitat Valenciana per a 2015. Tancada +Info
 2015 RESOLUCIÓ de 14 d'abril de 2015, del conseller de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, per la qual es concedixen dos beques per a la realització de pràctiques professionals en matèria de transparència i participació ciutadana en les dependències de la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, durant els exercicis 2015-2016. Tancada +Info
 2015 ORDE 10/2015, de 5 de març, del conseller de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, i vicepresident del Consell, per la qual convoca subvencions destinades a entitats ciutadanes de la Comunitat Valenciana per al desplegament de projectes de participació ciutadana dirigits al foment de l'associacionisme per a l'exercici 2015 i aproven les bases que les regulen. Tancada +Info
 2015 ORDE 20/2014, de 30 de desembre, del conseller de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, i vicepresident del Consell, per la qual es convoquen subvencions destinades a confederacions, federacions i associacions veïnals de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2015 i s'aproven les seues bases reguladores. Tancada +Info
 2015 ORDE 18/2014, de 23 de desembre, del conseller de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua i vicepresident del Consell, per la qual es convoquen subvencions destinades a les entitats locals (ajuntaments i mancomunitats) de la Comunitat Valenciana, per al foment de la participació local ciutadana, la transparència i l´accés a la informació pública per a l´exercici 2015, i s´aproven les seues bases reguladores. Tancada +Info
 2015 ORDE 17/2014, de 19 de desembre, del conseller de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, i vicepresident del Consell, per la qual es convoca la concessió de dos beques per a la realització de pràctiques professionals en matèria de transparència i participació ciutadana en les dependències de la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, durant els exercicis 2015-2016. Tancada +Info
  • Total: 181 subvencions