Campaña Recordamos para no repetir

Recordem per no repetir

T'interessa

Localització

Localització

La Llei 14/2017, de 10 de novembre de la Generalitat, de memòria democràtica i per a la convivència de la Comunitat Valenciana en relació amb les víctimes desaparegudes, estableix en el capítol II del seu títol I l'obligació que competeix a aquesta Administració de realitzar les actuacions necessàries, conforme als protocols aprovats, per a recuperar i identificar les restes de víctimes desaparegudes, elaborar mapes de localització de restes, així com la responsabilitat d'autoritzar tota localització, exhumació i identificació de restes i d'autoritzar la construcció sobre terrenys o la remoció dels mateixos quan es tinga coneixement de l'existència de restes.

Per la seua banda, el capítol III del Decret 1/2023, de 13 de gener, del Consell, pel qual es desenvolupa la Llei 14/2017 preveu les disposicions generals sobre actuacions d'investigació, localització, exhumació i identificació de les víctimes de la guerra, la dictadura i la transició. 

MAPA DE FOSSES DE LA COMUNITAT VALENCIANA

El mapa de fosses de la Comunitat Valenciana constitueix la principal eina descriptiva sobre els llocs o zones on es localitzen o, d'acord amb les dades disponibles, es presumeix que poden localitzar-se restes de víctimes desaparegudes durant la guerra i la dictadura franquista.

​​​​Resolució de la Consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica per la qual es dona publicitat a les fitxes de localització del Mapa de Fosses de la Comunitat Valenciana

Visor cartogràfic de les fosses de la Comunitat Valenciana

La informació recollida en el següent apartat pot no coincidir en alguns punts, donat el caràcter provisional de les dades relatives al nombre de fosses, al ser un treball en contínua revisió.

 

​​​​​SUBVENCIONS