Campaña Recordamos para no repetir

Recordem per no repetir

T'interessa

VESTIGIS RELATIUS A LA GUERRA CIVIL I LA DICTADURA

VESTIGIS RELATIUS A LA GUERRA CIVIL I LA DICTADURA

CATÀLEG

ACTUALITZACIÓ DEL CATÀLEG DE VESTIGIS DE LA GUERRA CIVIL I LA DICTADURA EN L'ÀMBIT DE LA COMUNITAT VALENCIANA.

Resolució de 9 de novembre de 2022 de la Consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es dona publicitat a l'Acord de 15 de setembre de 2022 ,de la Comissió Tècnica de Coordinació , relatiu a la modificació i actualització del Catàleg de vestigis de la guerra civil i la dictadura en a l'àmbit de la Comunitat Valenciana i la relació d'elements contraris a la Memòria Democràtica i a la dignitat de la víctimes que han de ser retirats o eliminats.

Acord de la Comissió Tècnica de Coordinació de data 15 de setembre de 2022,  sobre la modificació i actualització del Catàleg de vestigis contraris a la Memòria Democràtica i a la dignitat de les víctimes.

Annex I. CATÀLEG DE VESTIGIS DE LA GUERRA CIVIL I LA DICTADURA FRANQUISTA EN EL TERRITORI DE LA COMUNITAT VALENCIANA.

Anex II. RELACIÓ D'ELEMENTS CONTRARIS A LA MEMÒRIA DEMOCRÀTICA I LA DIGNITAT DE LES VÍCTIMES QUE HAN DE SER RETIRATS O ELIMINATS AL NO HAVER SIGUT RETIRATS O ELIMINATS VOLUNTÀRIAMENT.

Anex III. RELACIÓ DE VESTIGIS RETIRATS, SUPRIMITS, ELIMINATS O REVOCATS DES DE LA PRIMERA PUBLICACIÓ DEL CATÀLEG.

Es podrà comunicar l'existència i localització de nous vestigis a través de l'adreça electrònica: calidaddemocratica@gva.es

 

Resolució de 14 de setembre de 2021, de la Consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat democràtica, per la qual es dona publicitat a l'Acord de la Comissió Tècnica de Coordinació de data 20 de juliol de 2021, així com als seus annexos, pel qual s'aprova el catàleg de vestigis de la guerra civil i la dictadura en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, la relació dels elements contraris a la memòria democràtica i la dignitat de les víctimes que hagen de ser retirats o eliminats al no haver sigut retirats o eliminats voluntàriament, i els criteris generals d'actuació sobre els vestigis de la guerra civil.

Acord de la Comissió Tècnica de Coordinació de data 20 de juliol de 2021, pel qual s'aprova el catàleg de vestigis de la guerra civil i la dictadura en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, la relació dels elements contraris a la memòria democràtica i la dignitat de les víctimes que hagen de ser retirats o eliminats al no haver sigut retirats o eliminats voluntàriament, i els criteris generals d'actuació sobre els vestigis de la guerra civil i la dictadura.

Annex I: Catàleg de vestigis relatius a la guerra civil i la dictadura en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

Annex II: Relació d'elements contraris a la memòria democràtica i la dignitat de les víctimes que han de ser retirats o eliminats al no haver sigut retirats o eliminats voluntàriament.

Annex III: Criteris generals d'actuació sobre els vestigis de la guerra civil i de la dictadura identificats en el catàleg.

Es podrà comunicar l'existència i localització de nous vestigis a través de l'adreça electrònica calidaddemocratica@gva.es