Campaña Recordamos para no repetir

Recordem per no repetir

T'interessa

Llocs de la memòria democràtica

Llocs de la memòria democràtica

La Llei 14/2017, de 10 de novembre, de memòria històrica i per la convivència de la  Comunitat Valenciana, regula en el TÍTOL III: Del dret a la memòria democràtica valenciana, en els articles 20 a 28, els llocs i itineraris de la memòria democràtica valenciana, els procediments de la seua inscripció en el catàleg, de modificació i cancel·lació de la inscripció, i estableix els efectes de la inscripció, les obligacions que comporta per a les persones propietàries, titulars de drets o simples posseïdores, així com el règim jurídic de protecció i conservació del lloc. Per a la posada en valor dels llocs i itineraris i la seua adequada interpretació i difusió, s'articula la previsió de mesures de foment en relació amb aquests.

De conformitat amb l'article 20.1 de la Llei 14/2017, tindran la consideració de llocs de la memòria democràtica de la Comunitat Valenciana aquells espais, immobles o paratges que s’hi troben i revelen interés per a la comunitat autònoma, per haver-se desenvolupat en aquests fets de singular rellevància per la seua significació històrica, simbòlica o per la repercussió en la memòria col·lectiva de la lluita dels valencians i valencianes pels seus drets i llibertats democràtiques en el període que comprén des de la proclamació de la II República Espanyola, el 14 d'abril de 1931, fins a l'entrada en vigor  de l'Estatut d'autonomia de la Comunitat Valenciana, el 10 de juliol de 1982.

I denomina itineraris de la memòria democràtica de la Comunitat Valenciana els conjunts formats per dos o més llocs de la memòria democràtica de la Comunitat Valenciana que coincidisquen en l'espai i tinguen criteris interpretatius comuns de caràcter històric o simbòlic, sense perjudici que hi concórreguen altres valors rellevants de caràcter arquitectònic, paisatgístic o de tipus ambiental, etnogràfic o antropològic.