Campaña Recordamos para no repetir

Recordem per no repetir

T'interessa

Cens de Víctimes

Cens de Víctimes

La Llei 14/2017, de 10 de novembre, de memòria històrica i per a la convivència de la Comunitat Valenciana en el seu Article 5 crea el cens de víctimes en el nostre territori. Per la seua banda, el Decret 1/2023, de 13 de gener, del Consell, pel qual es desenvolupa la Llei 14/2014, en el seu Capítol II: Articles 4 a 13, estableix la regulació del cens de víctimes de la guerra, la dictadura franquista i la transició de la Comunitat Valenciana.

El portal que es presenta ha sigut realitzat per la Coordinadora d'Associacions per la Memòria Democràtica del País Valencià a través d'un conveni de col·laboració que porta subscrivint-se des de l'any 2021 per aquesta Conselleria. 


 

Documental: Els ángels caiguts. El fanatisme dels psiquiatres de Franco

Documental: Els ángels caiguts. El fanatisme dels psiquiatres de Franco

ángels caiguts