Organismes

Portals

Decret, del Consell, de desplegament i execució de la Llei 8/2016, de 28 d'octubre, de la Generalitat, d'Incompatibilitats i Conflictes d'Interessos de Persones amb Càrrecs Públics no Electes

Decret, del Consell, de desplegament i execució de la Llei 8/2016, de 28 d'octubre, de la Generalitat, d'Incompatibilitats i Conflictes d'Interessos de Persones amb Càrrecs Públics no Electes

 

 

 

 

Listado documentos