Casas Regionales de la Región de Murcia

CASA DE LA REGIÓN DE MURCIA EN CASTELLÓN

Dades President/a: Sr. José Mª López González Any de fundació: 1994 Federada en: Federació de Cases i Centres Regionals d'Espanya a Castelló NºRegistre Associacions: 1959-C Adreça: C/ Jover, 9...

CASA REGIONAL DE MURCIA EN ALICANTE

Dades President/a: Sr. Julián Martínez Zaragoza Any de fundació: 1992 Federada en: Federació de Casas Regionals a Alacant NºRegistre Associacions: 3679 Adreça: C/ Serra Cap d'Or, 2 baix Esq. 03011...

CASA REGIONAL DE MURCIA Y ALBACETE

Dades President/a: Sr. Blas García Aranda Any de fundació: 1953 Federada en: Federació Valenciana de Cases Regionals d'Espanya i Federació de Comunitats Originàries de Castella-la Manxa a la...