Casas Regionales de Cantabria

CASA REGIONAL DE CANTABRIA

Dades President/a: Sr. Juan Zuriaga Ruiz Any de fundació: 1998 Federada en: Federació Valenciana de Cases Regionals d'Espanya. NºRegistre Associacions: 8583 Adreça: C/ Primer de Maig, 3 Baix....