Inscripció a les jornades en línia per a formar part d'una Xarxa d'entitats locals amb experiències participatives de la Comunitat Valenciana

Cap a una xarxa de governança participativa municipal. Trobades en línia amb les entitats locals

1. Dades personals

2. Quin és el lloc que ocupa a l'Ajuntament en relació amb l'àrea de participació ciutadana?

3. De les següents situacions, quina correspon a la realitat de l'àrea de Participació Ciutadana en l'estructura administrativa del seu Ajuntament?

4. Ens podria indicar si en el pressupost municipal de 2020 existeix al seu Ajuntament alguna partida o línia destinada al finançament d'accions relacionades amb el foment de la participació ciutadana?

5. Ens podria indicar d'on procedeix aquest finançament? (seleccione totes les opcions que corresponga)

6. En el cas que existisca alguna, quina és l'experiència de participació ciutadana al seu judici més interessant o ambiciosa que s'està desenvolupant o s'ha desenvolupat dins d'aquesta legislatura en el seu municipi?

Prova de verificació
 

Protecció dades formulari xarxa gobernança participativa

Informació sobre protecció de dades

El responsable del tractament de les dades que està proporcionant en aquest formulari és la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, Passeig de l'Albereda, 16, 46010 València. El tractament s'identifica com a "Inscripció a les jornades en línia per a formar part d'una Xarxa d'entitats locals amb experiències participatives de la Comunitat Valenciana" i la seua finalitat és poder gestionar la seua inscripció per a poder participar en les jornades en línia.

El tractament té com a base de legitimació l'article 6.1.e) del RGPD "el tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interés públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament".

Les persones interessades en aquest tractament tenen dret a sol·licitar l'accés a les seues dades personals, a rectificar-los i a suprimir-los, així com a limitar o oposar-se al tractament d'aquests. Podran exercir aquests drets mitjançant escrit dirigit al responsable del tractament, acreditant la identificació de la persona interessada, o bé accedint al tràmit telemàtic de la seu electrònica de la Generalitat:

si es disposa de certificat digital.

Les dades facilitades es conservaran durant el període de temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual van ser obtinguts.

Està previst cedir les dades facilitades a la Universitat de València, a la Universitat d'Alacant i a la Universitat Jaume I sobre la base del conveni de col·laboració existent entre la Conselleria i la Universitat a fi de realitzar activitats relacionades amb el foment, desenvolupament i realització de tasques de participació ciutadana i el foment de l'associacionisme, durant l'exercici 2020.

No està previst realitzar transferències internacionals de dades.

Si les persones interessades entenen que s'han vist perjudicades pel tractament o en l'exercici dels seus drets, poden presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades a través d'https://www.aepd.es/es/la-agencia/donde-encontrarnos. També pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades de la Generalitat a través del correu electrònic dpd@gva.es o bé dirigint escrit a Passeig de l'Albereda, 16, 46010 València.