Organismes

Portals

LLEI, DE LA GENERALITAT, D'INSPECCIÓ GENERAL DE SERVEIS I DEL SISTEMA D'ALERTES PER A LA PREVENCIÓ DE MALES PRÀCTIQUES EN L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT I EL SEU SECTOR PÚBLIC INSTRUMENTAL

LLEI, DE LA GENERALITAT, D'INSPECCIÓ GENERAL DE SERVEIS I DEL SISTEMA D'ALERTES PER A LA PREVENCIÓ DE MALES PRÀCTIQUES EN L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT I EL SEU SECTOR PÚBLIC INSTRUMENTAL

El Consell, en la seua reunió del 19 de gener de 2018, va acordar:

1º Aprovar el projecte de Llei.

2º Remetre l'esmentat projecte a les Corts per a la seua tramitació.

 

Aprovada per les Corts i publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana:

LLEI 22/2018, de 6 de novembre, de la Generalitat, d'Inspecció General de Serveis i del sistema d'alertes per a la prevenció de males pràctiques en l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental

 

Listado documentos