Convocatòries i Subvencions

Servei de Transparència de l'Activitat Pública

 Any   Descripció   Estat   Enllaç 
 2024 Resolució del Secretari Autonòmic de Relacions Institucionals i Transparència, per la qual s'aprova el pla de control aplicable durant el procés d'execució i comprovació de la justificació dels convenis subscrits amb les universitats públiques de la Comunitat Valenciana amb càrrec a les dotacions del programa pressupostari de transparència, de la Direcció General de Transparència i Participació, en l'exercici 2024. NOU! Vigent +Info
 2020 Correcció d'errades de la resolució de l'11 de novembre de 2020 del Director general de Transparència, Atenció a la Ciutadania i Bon Govern, per la qual s'aprova el pla de control de les subvencions de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica per a l'any 2020, destinades a les entitats locals per al foment de la transparència i l'accés a la informació pública. NOU! Vigent +Info
 2020 Resolució del Director General de Transparència, Atenció a la Ciutadania i Bon Govern, per la qual s'aprova el pla de control de les subvencions de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica per a l'any 2020, destinades a les entitats locals per al foment de la transparència i l'accés a la informació pública. Vigent +Info
 2020 Resolució de 14 d'octubre de 2020, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es concedeixen, per a l'any 2020, les subvencions destinades a les entitats locals de la Comunitat Valenciana, per al foment de la transparència i l'accés a la informació pública. Vigent +Info
 2020 Guia de justificació de subvencions de la Direcció General de Transparència, Atenció a la Ciutadania i Bon Govern de les entitats locals. Vigent +Info
 2020 Proposta de resolució provisional de la Direcció General de Transparència, Atenció a la Ciutadania i Bon Govern de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es concedeixen per a l'any 2020 subvencions destinades a les entitats locals de la Comunitat Valenciana per al foment de la transparència i l'accés a la informació pública. [Data de publicació: 10.09.2020]. Resolució provisional +Info
 2020 Resolució de 12 de març de 2020, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es convoquen, per a l'any 2020, subvencions destinades a les entitats locals de la Comunitat Valenciana, per al foment de la transparència i l'accés a la informació pública. Vigent +Info
 2019 Resolució conjunta de la directora general de participació ciutadana i del director general de transparència, atenció a la ciutadania i bon govern, per la qual s'aprova el pla de control de les subvencions de la conselleria de participació, transparència, cooperació i qualitat democràtica per a l'any 2019, destinades a les entitats locals i entitats ciutadanes de la comunitat valenciana, centres valencians en l'exterior (cevex) i cases regionals d'altres comunitats autònomes en la comunitat valenciana, per al foment de la participació ciutadana, la transparència i l'accés a la informació pública. Vigent +Info
 2019 Guia de justificació de subvencions de la Direcció General de Participació Ciutadana i de la Direcció General de Transparència, Atenció a la Ciudadania Bon Govern de les entitats locals Tancada +Info
 2019 Document 7 : Certificat de compliment del pressupost aprovat. NOMÉS PER A BENEFICIARIS SUBVENCIÓ ENTITATS LOCALS Tancada +Info
 2019 Document 5: Certificat de justificació de despeses. NOMÉS PER A BENEFICIARIS SUBVENCIÓ ENTITATS LOCALS Tancada +Info
 2019 RESOLUCIÓ de 23 de juliol de 2019, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es concedeixen per a l'any 2019 les subvencions destinades a les entitats locals de la Comunitat Valenciana per al foment de la participació ciutadana, la transparència i l'accés a la informació pública Publicada la Resolució de concesió +Info
 2019 Proposta de resolució provisional de la Direcció General de Transparència i Participació de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es concedeixen per a l'any 2019 subvencions destinades a les entitats locals de la Comunitat Valenciana per al foment de la participació ciutadana, la transparència i l'accés a la informació pública Resolució provisional +Info
 2019 Guia informativa per a ENTITATS LOCALS sobre les subvencions de la Direcció General de Transparència y Participació Tancada +Info
 2019 RESOLUCIÓ de 21 de febrer de 2019, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es convoquen, per a l'any 2019, subvencions destinades a les entitats locals de la Comunitat Valenciana, per al foment de la participació ciutadana, la transparència i l'accés a la informació pública (FINS A 5.000 HABITANTS) Publicada la Resolució de concesió +Info
 2019 RESOLUCIÓ de 21 de febrer de 2019, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es convoquen, per a l'any 2019, subvencions destinades a les entitats locals de la Comunitat Valenciana, per al foment de la participació ciutadana, la transparència i l'accés a la informació pública (MÉS DE 5.000 HABITANTS) Resolució provisional +Info
 2018 Guia de justificació de subvencions de la Direcció General de Transparència i Participació Tancada +Info
 2018 Resolució de 2 d'agost de 2018, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es concedeixen per a l'any 2018 les subvencions destinades a les entitats locals de la Comunitat Valenciana, per al foment de la participació ciutadana, la transparència i l'accés a la informació pública. Tancada +Info
 2018 Resolució de 12 de març de 2018, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es convoquen, per a l'any 2018, subvencions destinades a les entitats locals de la Comunitat Valenciana, per al foment de la participació ciutadana, la transparència i l'accés a la informació pública. (FINS A 5.000 HABITANTS). Publicada la Resolució de concesió +Info
 2018 Resolució de 12 de març de 2018, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es convoquen, per a l'any 2018, subvencions destinades a les entitats locals de la Comunitat Valenciana, per al foment de la participació ciutadana, la transparència i l'accés a la informació pública. (MÉS DE 5.000 HABITANTS). Publicada la Resolució de concesió +Info
 2017 RESOLUCIÓ de 24 d'octubre de 2017, del conseller de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual s'amplia el termini de justificació de les subvencions destinades a les entitats locals i entitats ciutadanes de la Comunitat Valenciana per a l'any 2017. Tancada +Info
 2017 RESOLUCIÓ de 2 d'agost de 2017, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es concedeixen per a l'any 2017 subvencions destinades a les entitats locals de la Comunitat Valenciana. Tancada +Info
 2017 RESOLUCIÓ de 6 de març de 2017, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es convoquen, per a l'any 2017, subvencions destinades a les entitats locals de la Comunitat Valenciana, per al foment de la participació ciutadana, la transparència i l'accés a la informació pública. Tancada +Info
 2016 RESOLUCIÓ d'11 d'octubre de 2016, del conseller de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es concedeixen per a l'any 2016 subvencions destinades a les entitats locals de la Comunitat Valenciana. Tancada +Info
 2016 RESOLUCIÓ de 27 de juny 2016, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es convoquen, per a l'any 2016, subvencions destinades a les entitats locals (ajuntaments, mancomunitats i altres fórmules associatives d'entitats locals) de la Comunitat Valenciana, per al foment de la participació ciutadana, la transparència i l'accés a la informació pública. Tancada +Info
 2016 ORDRE 4/2016, de 3 de juny, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual s'estableixen les bases reguladores conjuntes de les subvencions destinades a les entitats locals (ajuntaments, mancomunitats i altres fórmules associatives), entitats ciutadanes, centres valencians en l'exterior (CEVEX) i les seues federacions i confederacions, cases regionals d'altres comunitats a la Comunitat Valenciana, i les seues federacions i confederacions, per al foment de la participació ciutadana, la transparència i l'accés a la informació pública. Tancada +Info
 2015 CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 15 de setembre de 2015, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es concedeixen subvencions destinades a les entitats locals (ajuntaments i mancomunitats) de la Comunitat Valenciana, per al foment de la participació local ciutadana, la transparència i l'accés a la informació pública, per a l'exercici 2015. Tancada +Info
 2015 RESOLUCIÓ de 15 de setembre de 2015, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es concedeixen subvencions destinades a les entitats locals (ajuntaments i mancomunitats) de la Comunitat Valenciana, per al foment de la participació local ciutadana, la transparència i l'accés a la informació pública, per a l'exercici 2015. Tancada +Info
 2015 ORDE 18/2014, de 23 de desembre, del conseller de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua i vicepresident del Consell, per la qual es convoquen subvencions destinades a les entitats locals (ajuntaments i mancomunitats) de la Comunitat Valenciana, per al foment de la participació local ciutadana, la transparència i l´accés a la informació pública per a l´exercici 2015, i s´aproven les seues bases reguladores. Tancada +Info
  • Total: 29 subvencions