Estructura

Estructura

Direcció General de Transparència, Atenció a la Ciutadania i Bon Govern

 Andrés Gomis Fons
 
  • Subdirecció General de Transparència, Atenció a la Ciutadania i Bon Govern
       Francisco Javier Gil Herrero
  • Servei de Transparència de l'Activitat Pública
                                                       Beatriz Serón Costa
  • Servei de Canales d'Atenció a la Ciutadania
                                                       Dolores Bernat Ardit
  • Servei de Sistemes d'Informació d'Atenció a la Ciutadania
                                                       Rosa Miralles Febrer
  • Oficina de Suport al Consell Valencià de Transparència
                                                       Cristina Vázquez Prat