Visualització de contingut web

Estructura

Direcció General de Transparència, Atenció a la Ciutadania i Bon Govern

Responsable: Andrés Gomis Fons

  • Subdirecció General de Transparència i Participació
    Responsable: Ana Ródenas Peris

    • Servei de Transparència de l'activitat pública
      Responsable: Beatriz Serón Costa