Legislació estatal

Legislació estatal

Iniciativa legislativa popular

  • Llei 10/2017, d'11 de maig, de la Generalitat, per la qual es regula la iniciativa legislativa popular davant les Corts. (DOGV núm. 8046, de 23.05.2017).

Consell de Participació Ciutadana

  • Decret 190/2016, de 16 de desembre, del Consell, pel qual es regula el Consell de Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana. (DOGV núm. 7942, de 22.12.2016)

Associacions

Grups d'interés

  • Llei 25/2018, de 10 de desembre, de la Generalitat, reguladora de l'activitat dels grups d'interés de la Comunitat Valenciana. (DOGV núm. 8443, de 13.12.2018)