Normativa

Normativa

Llei d'Arrendaments històrics

Repertori legislatiu de la Generalitat amb la Llei 6/1986, de 15 de desembre, d'Arrendaments històrics valencians [DOGV núm. 489, de 18/12/1986)

Desplegaments

Repertori legislatiu de la Generalitat amb el Decret 41/1996, de 5 de març, del Govern Valencià, pel qual es desplega la Llei d'Arrendaments Històrics Valencians

  • Llei 10/2007, de 20 de març de la Generalitat, de Règim Econòmic Matrimonial Valencià, declarada inconstitucional i nul·la tota la Llei por la sentència del Tribunal Constitucional 82/2016, de 28 d'abril, publicada en el BOE núm. 131, de 31 de maig de 2016.
  • Llei 5/2011, d'1 d'abril, de la Generalitat, de relacions familiars dels fills i filles que els seus progenitors no conviuen, declarada inconstitucional i nul·la tota la llei, per la sentència del Tribunal Constitucional 192/2016, de 16 de novembre, publicada en el BOE núm. 311, de 26 de novembre de 2016.
  • Llei 5/2012, de 15 de octubre de la Generalitat, d'Unions de Fet Formalitzades de la Comunitat Valenciana, declarats inconstitucionals i nuls els següents preceptes: l'article 1.1, en l'incís «els drets i deures dels quals són membres», i els articles 2,6,7,8,9,10,11,12,13 i 14, per la Sentència del Tribunal Constitucional 192/2016, de 16 de novembre, publicada en el BOE núm. 311, de 26 de novembre de 2016.
  • Llei 3/2013, de 26 de juliol de la Generalitat, dels contractes i altres relacions jurídiques agràries. DOGV núm. 7079, de 31 de juliol de 2013. Modificada per la Llei 2/2019, de 6 de febrer, de la Generalitat DOGV Num 8482 de 8 de febrer de 2019