Jurisprudència

Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana

  • Sentències 1/1995 (Sala Civil i Penal) de 12 de gener i 12/2000 (Sala Civil i Penal) de 27 de juny.
  • Sentència Tribunal Constitucional 82/2016, que declara inconstitucional i nul·la tota la Llei 10/2007, de 20 de març, de la Generalitat, de Règim Econòmic Matrimonial Valencià.
  • Sentència Tribunal Constitucional 110/2016, que declara inconstitucionals i nuls els preceptes següents: l'article 1.1, en l'incís «els drets i deures dels quals són membres», i els articles 2,6,7,8,9,10,11,12,13 i 14 de la Llei 5/2012, de 15 d'octubre, de la Generalitat d'Unions de Fet Formalitzades de la Comunitat Valenciana.
  • Sentència Tribunal Constitucional 192/2016, que declara inconstitucional i nul·la tota la Llei 5/2011, d'1 d'abril, de la Generalitat, de relacions familiars dels fills i filles que els seus progenitors no conviuen.