Organismes

Portals

FORMULARI DE SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ ALS GRUPS FOCALS

FORMULARI DE SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ ALS GRUPS FOCALS
Prova de verificació
 

Informació bàsica sobre protecció de dades

Informació bàsica sobre protecció de dades

Nom de l'activitat de tractament:

Sol·licitud d'inscripció a activitats formatives en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament.

Responsable del tractament:

Conselleria de Participació, Tranparència, Cooperació i Qualitat Democràtica.

Finalitat del tractament:

Gestió de sol·licituds per a la inscripció Als grups focals del procés participatiu per a l'elaboració del V Pla Director de la Cooperació Valenciana 2021 2024.

La base Jurídica per al tractament de dades personals serà l'article 6.1 del Reglament General de Protecció de Dades: «l'interessat dóna el seu consentiment per al tractament de les seues dades personals per a una o diverses finalitats específiques».

Destinataris de les dades:

El tractament de les dades personals serà realitzat per la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per a les finalitats específiques indicades. No es realitzarà cessió de dades a altres entitats.

Tranferències internacionals de dades:

No està previst fer transferències internacionals de dades.

Termini de conservació de les dades:

Les dades es conservaran durant 3 mesos a partir de la finalització de l'activitat per a la finalitat de la qual es recullen les dades personals.

Drets de les persones interessades:

La persona interessada tindrà dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament basada en el consentiment previ a la seua retirada.

La persona interessada tindrà també dret a sol·licitar l'accés a les seues dades personals, a la rectificació o supressió d'aquestes, a la limitació del seu tractament, a oposar-se al mateix, o a no ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l'elaboració de perfils, per mitjà d'un escrit que siga conforme al que s'indica a la Política de Protecció de Dades, disponible en la següent direcció web:

https://participacio.gva.es/documents/162282364/168477099/Pol%C3%ADtica+protecci%C3%B3%20dades+GVA.pdf/b4e06044-f313-44ef-9a18-d209e7d109ad

Els drets de la persona interessada podran exercir-se davant la Sotssecretaria de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, situada en el Passeig de l'Albereda, 16, 46010 València, adreça de correu electrònic: adminsegtrans@gva.es

La Generalitat Valenciana disposa d'una guia de procediment, així com d'un tràmit telemàtic en la seua seu electrònica, per a l'exercici del dret d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seues dades personals, limitació i oposició del tractament. La guia i el tràmit telemàtic estan disponibles en la següent adreça web:

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=19970&version=amp

Reclamacions davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades:

Si les persones interessades entenen que s'han vist perjudicades pel tractament o que no se'ls ha atés degudament en l'exercici dels seus drets, poden presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de dades, a través de la pàgina web: https://www.aepd.es/

Delegat de Protecció de Dades de la Generalitat:

Passeig de l'Alberda, 16. 46010 València

Correu electrònic: dpd@gva.es

web: www.participacio.gva.es/dpd