Organismes

Portals

Decret del Consell pel qual s'aprova el Codi de Bon Govern de la Generalitat

Decret del Consell pel qual s'aprova el Codi de Bon Govern de la Generalitat

Expedient finalitzat.

Podeu consultar el text definitiu en l'enllaç següent:

DECRET 56/2016, del Consell, de 6 de maig, pel qual aprova el Codi de Bon Govern de la Generalitat. (DOCV núm. 7781, de 13.05.2016)

Listado documentos