Organismes

Portals

Llei de cooperació i desenvolupament sostenible

Llei de cooperació i desenvolupament sostenible

El Consell, en la seua reunió del 21 d'abril de 2017, va acordar:

1º Aprovar el projecte de Llei, de la Generalitat, de Cooperació i Desenvolupament Sostenible.

2º Remetre l'esmentat projecte a les Corts per a la seua tramitació.

 

Aprovada per les Corts i publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana:

Listado documentos