Visualització de contingut web

Estructura

Direcció General de Transparència, Atenció a la Ciutadania i Bon Govern

Responsable: Andrés Gomis Fons

 • Subdirecció General de Transparència i Participació
  Responsable: Ana Ródenas Peris

  • Servei de Transparència de l'activitat pública
   Responsable: Beatriz Serón Costa

  • Servei de Participació de la ciutadania i de la societat civil
   Responsable: Irene Mateu Andreu

  • Oficina de suport al Consell de Transparència i Accés a la Informació Pública i el Bon Govern
   Responsable: Rosana Escrivá Olaso