T'interessa

I Congrés de Protecció de Dades en la Comunitat Educativa

I Congrés de Protecció de Dades en la Comunitat Educativa

Conservatorio Superior de Música Joaquín Rodrigo
C/ de Ricardo Muñoz Suay, s/n

 

Col·labora

Col·labora

Presentació

La protecció de les dades personals en l'àmbit educatiu passa per un moment de grans desafiaments com a conseqüència, principalment, de l'ús de la tecnologia dins de les aules, més si tenim en compte que estem tractant amb dades de menors i, per tant, especialment sensibles.

En aquest context, l'avanç imparable de la tècnica i l'ús d'aquesta per part del professorat i de l'alumnat pot suposar una sèrie de riscos en el dret a la protecció de les seues dades personals, fent-se necessari reflexionar d'una manera conjunta i multidisciplinària entre la comunitat educativa, els delegats o les delegades de protecció de dades i els departaments de tecnologies de la informació i les comunicacions.

Per a això, la Delegació de Protecció de Dades de la Generalitat ha organitzat un Congrés perquè les diferents parts implicades i les veus més acreditades en la matèria puguen debatre i arribar a conclusions pràctiques sobre qüestions com:

  • L'ús segur d'aplicacions informàtiques, plataformes i xarxes socials en l'activitat educativa ja que, l'ocupació no controlada d'aquestes eines a les aules pot suposar la cessió indiscriminada d'informació de menors a empreses privades, la transferència internacional de les seues dades sense les degudes garanties i el perfilat de les seues dades acadèmiques, entre altres conseqüències.
  • L'exposició d'imatges de l'alumnat en les xarxes socials i pàgines web dels centres educatius; en l'actualitat no existeixen criteris uniformes sobre com s'ha de procedir segons quina siga la finalitat del centre, bé promocional, bé educativa, ni tampoc sobre les mesures a adoptar per a garantir els drets dels menors en cadascuna d'elles.

Per a aconseguir el compliment de la normativa en matèria de protecció de dades és imprescindible que el professorat i els equips directius dels centres prenguen consciència de quins són les seues obligacions i deures. Així mateix, no podem oblidar-nos del propi alumnat, al qual cal formar i sensibilitzar, ja que són part fonamental en la protecció de les seues dades personals, dels seus companys o companyes i del professorat. Finalment, com a peça important de la comunitat educativa és necessari traslladar informació de qualitat als pares, les mares i als tutors o les tutores perquè siguen coneixedores del tractament que s'està donant a les dades personals dels seus fills i filles; i puguen col·laborar amb els centres educatius, prenent les millors decisions sobre aquest tema.