Visualització de contingut web

Delegació de Protecció de Dades GVA

La Delegació de Protecció de Dades de la Generalitat exercix les funcions d'informació, assessorament i supervisió que preveu el Reglament General de Protecció de Dades relacionades amb els tractaments de dades personals. El Delegat o Delegada de Protecció de Dades i les subdelegacions exerceixen les seues funcions amb total independència, prestant la deguda atenció als riscos associats a les operacions de tractament de dades de caràcter personal i tenint en compte la naturalesa, l'abast, el context i els fins dels tractaments.

Novetats

Com detectar i previndre's davant els fraus i faules que circulen en relació al COVID-19

(27 de març de 2020) Aquesta setmana, el butlletí de seguretat de INCIBE ha informat sobre la detecció d'aplicacions malicioses, en la...

L'AEPD actualitza el seu comunicat sobre webs i apps d'autoavaluació del coronavirus

(26 de març de 2020). En l'actual situació d'emergència sanitària derivada de l'extensió del virus COVID-19 s'estan desenvolupant...

L'AEPD emet un comunicat en relació amb webs i apps que ofereixen autoavaluacions i consells sobre el Coronavirus

L'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) ha constatat que estan proliferant pàgines web i aplicacions mòbils que ofereixen ajuda i...

L'AEPD orienta sobre com incloure el DNI i altres identificadors en la publicació d'actes administratius per part de les Administracions Públiques.

L'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) ha difòs unes orientacions per a complir amb la Disposició Adicional 7ª de la Llei...