Visualització de contingut web

Memòria democràtica

A la Direcció General de Reformes Democràtiques li correspon, d'acord amb les competències que té atribuïdes, l'impuls de totes aquelles mesures que contribuïsquen a la recuperació de la memòria històrica, en el marc de la normativa vigent sobre la matèria.

 

CATÀLEG DE VESTIGIS RELATIUS A LA GUERRA CIVIL I LA DICTADURA

Carta a ajuntaments, diputacions, conselleries i associacions memorialistes de la Comunitat Valenciana.

La Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, en compliment del que disposa l'article 15 de la Llei 52/2007, de 26 de desembre, per la qual es reconeixen i amplien drets i s'estableixen mesures en favor dels que van patir persecució o violència durant la guerra civil i la dictadura, relatiu a "Símbols i monuments públics", ha remés a tots els ajuntaments de la Comunitat Valenciana, a les tres diputacions provincials, a totes la conselleries i a distintes associacions memorialistes de la Comunitat, una carta sol·licitant la remissió d'un llistat, si és possible amb fotos i indicació cartogràfica, dels vestigis relatius a la Guerra Civil i la Dictadura que encara pervisquen en els espais públics dependents de les respectives administracions públiques.

 

Comissió Tècnica de Coordinació

Mitjançant una Resolució de la Consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, de 26 d'octubre de 2015 (DOCV de 29 d'octubre de 2015), es constitueix la Comissió Tècnica de Coordinació per a l'elaboració d'un catàleg de vestigis relatius a la Guerra Civil i la Dictadura, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

L'elaboració d'aquest catàleg de vestigis relatius a la Guerra Civil i la Dictadura és el "pas previ" a la seua eliminació, una vegada siga aprovada la Llei de Memòria Democràtica de la Comunitat Valenciana.