Catàleg de vestigis relatius a la guerra civil i la dictadura

Catàleg de vestigis relatius a la guerra civil i la dictadura

ACTUALITZACIÓ DEL CATÀLEG DE VESTIGIS DE LA GUERRA CIVIL I LA DICTADURA EN L'ÀMBIT DE LA COMUNITAT VALENCIANA.

Resolució de 9 de novembre de 2022 de la Consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es dona publicitat a l'Acord de 15 de setembre de 2022 ,de la Comissió Tècnica de Coordinació , relatiu a la modificació i actualització del Catàleg de vestigis de la guerra civil i la dictadura en a l'àmbit de la Comunitat Valenciana i la relació d'elements contraris a la Memòria Democràtica i a la dignitat de la víctimes que han de ser retirats o eliminats.

Acord de la Comissió Tècnica de Coordinació de data 15 de setembre de 2022, sobre la modificació i actualització del Catàleg de vestigis contraris a la Memòria Democràtica i a la dignitat de les víctimes.

Anex I. CATÀLEG DE VESTIGIS DE LA GUERRA CIVIL I LA DICTADURA FRANQUISTA EN EL TERRITORI DE LA COMUNITAT VALENCIANA.

Anex II. RELACIÓ D'ELEMENTS CONTRARIS A LA MEMÒRIA DEMOCRÀTICA I LA DIGNITAT DE LES VÍCTIMES QUE HAN DE SER RETIRATS O ELIMINATS AL NO HAVER SIGUT RETIRATS O ELIMINATS VOLUNTÀRIAMENT.

Anex III. RELACIÓ DE VESTIGIS RETIRATS, SUPRIMITS, ELIMINATS O REVOCATS DES DE LA PRIMERA PUBLICACIÓ DEL CATÀLEG.

Es podrà comunicar l'existència i localització de nous vestigis a través de l'adreça electrónica: calidaddemocratica@gva.es

CATÀLEG DE VESTIGIS RELATIUS A LA GUERRA CIVIL I LA DICTADURA

Resolució de de 14 de setembre de 2021, de la consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat democràtica, per la qual es dona publicitat a l'Acord de la Comissió Tècnica de Coordinació de data 20 de juliol de 2021, així com als seus annexos, pel qual s'aprova el catàleg de vestigis de la Guerra Civil i la Dictadura en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, la relació dels elements contraris a la memòria democràtica i la dignitat de les víctimes que hagen de ser retirats o eliminats en no haver sigut retirats o eliminats voluntàriament, i els criteris generals d'actuació sobre els vestigis de la Guerra Civil i la Dictadura.

Acord de la Comissió Tècnica de Coordinació de data 20 de juliol de 2021, pel qual s'aprova el catàleg de vestigis de la Guerra Civil i la Dictadura en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, la relació dels elements contraris a la memòria democràtica i la dignitat de les víctimes que hagen de ser retirats o eliminats per no haver sigut retirats o eliminats voluntàriament, i els criteris generals d'actuació sobre els vestigis de la Guerra Civil i la Dictadura.

Annex I: Catàleg de vestigis relatius a la Guerra Civil i la Dictadura a l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

Annex II: Relació d'elements contraris a la memòria democràtica i la dignitat de les víctimes que han de ser retirats o eliminats l no haver sigut retirats o eliminats voluntàriament.

Annex III: Criteris generals d'actuació sobre els vestigis de la Guerra Civil i de la Dictadura identificats en el catàleg.

Es podran comunicar l'existència i la localització de nous vestigis a través de l'adreça electrònica calidaddemocratica@gva.es