Visualització de contingut web

Guies e instruccions

 

  • NOTA INFORMATIVA COVID-19
  1. Nota informativa 12 març 2020
  2. Model de conformitat de continuitat del projecte
  3. Nota informativa 26 març 2020
  4. Rectificació d'errors nota informativa 26 març 2020
  5. Circular informativa 15 abril 2020
  6. Resolució de 29 de maig de 2020, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, relativa a l'ampliació d'ofici del termini d'execució dels projectes finançats per la Direcció General de Cooperació Internacional per al Desenvolupament, tramitats pel procediment de concurrència competitiva i concessió directa

 

 

 

 

  • INSTRUCCIONS PER A LA REALITZACIÓ DE PUBLICACIONS I ACCIONS DE DIFUSIÓ I DIVULGACIÓ DE PROJECTES I ACTUACIONS COFINANÇADES PER LA DIRECCIÓ GENERAL DE COOPERACIÓ I SOLIDARITAT. S'estableixen les següents instruccions per a la utilització de la imatge institucional de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació i/o de la Direcció general de Cooperació i Solidaritat en qualsevol tipus de material de difusió derivat de l'activitat subvencionada per a la seua autorització amb caràcter previ a la seua utilització.

-Instruccions.

- Enllaç al Manual d'identitat corporativa de la Generalitat

 

  • MANUAL DE JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIONS DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE COOPERACIÓ I SOLIDARITAT. El present manual pretén ser una orientació per a justificar les subvencions que la Direcció general de Cooperació i Solidaritat ve concedint en matèria de Cooperació Internacional al Desenvolupament per a realitzar actuacions en els països estructuralment empobrits o en el territori de la Comunitat Valenciana.

-Guia d'Auditoria

-Annexos a emplenar per l'auditora

-Manual de Justificació

 

  • GUIA PER AL SEGUIMENT I AVALUACIÓ DE PROJECTES FINANÇATS PER LA GENERALITAT VALENCIANA EN L'ÀMBIT DE LA COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT. La present guia ve a substituir a les dues anteriors "Guia per a l'Elaboració d'Estudis de Línia de Base" i "Guia de Gestió de l'Avaluació Final", integrant en un únic document totes la directrius i instruments per al seguiment i avaluació de les actuacions finançades per la Generalitat Valenciana en matèria de cooperació al desenvolupament, educació per a la ciutadania global i acció humanitària. La nova Guia serà aplicable, des del moment de la seua publicació, a tots els projectes en curs que hagen sigut finançats per la Generalitat Valenciana en el marc de les convocatòries de Cooperació Internacional al Desenvolupament i Educació per a la Ciutadania Global, Independentment de la seua data d'inici. 

- Guia per al seguiment i avaluació