Organismes

Portals

Qualitat dels serveis públics

Qualitat dels serveis públics

Qualitat dels serveis públics

  • Decret 41/2016, de 15 d'abril, del Consell, pel qual s'estableix el sistema per a la millora de la qualitat dels serveis públics i l'avaluació dels plans i programes en l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental. (DOGV núm. 7764, de 20.04.2016).

Comissió CITEC

  • DECRET 112/2008, de 25 de juliol, del Consell, pel qual es crea la Comissió Interdepartamental per a la Modernització Tecnològica, la Qualitat i la Societat del Coneixement a la Comunitat Valenciana (CITEC). (DOGV núm. 5816, de 29.07.2008)

Plans

  • ACORD de 7 de març de 2014, del Consell, pel qual s'aprova el Pla Estratègic d'Innovació i Millora de l'Administració de la Generalitat 2014-2016. (DOGV 7235, de 17.03.2014)
  • ACORD de 17 d'octubre de 2014, del Consell, pel qual s'aprova el Pla de Qualitat i Inspecció de Servicis (2014-2016), en el marc del Pla Estratègic d'Innovació i Millora de l'Administració de la Generalitat. (DOGV 7385, de 21.10.2014)