Organismes

Portals

Normativa finalitzada

Ves enrere Ordre per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a actuacions sobre exhumació i identificació de víctimes desaparegudes durant la guerra civil i la dictadura.

Ordre per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a actuacions sobre exhumació i identificació de víctimes desaparegudes durant la guerra civil i la dictadura.

Expedient finalitzat.

Podeu consultar el text definitiu en l'enllaç següent:

https://dogv.gva.es/datos/2020/09/28/pdf/2020_7728.pdf

Listado documentos