Organismes

Portals

Normativa finalitzada

Ves enrere Modificació de la Llei 8/2016, de 28 d'octubre, de la Generalitat, d'Incompatibilitats i Conflictes d'Interessos de Persones amb Càrrecs Públics No Electes.

Modificació de la Llei 8/2016, de 28 d'octubre, de la Generalitat, d'Incompatibilitats i Conflictes d'Interessos de Persones amb Càrrecs Públics No Electes.

Expedient finalitzat.

Podeu consultar el text definitiu en l'enllaç següent:

https://dogv.gva.es/datos/2020/12/31/pdf/2020_11362.pdf

Listado documentos