Organismes

Portals

Normativa finalitzada

Ves enrere Decret, del Consell, pel qual es regula el Registre d'Agents de la Cooperació Internacional al Desenvolupament de la Comunitat Valenciana

Decret, del Consell, pel qual es regula el Registre d'Agents de la Cooperació Internacional al Desenvolupament de la Comunitat Valenciana

Expedient finalitzat.

Podeu consultar el text definitiu en l'enllaç següent:

https://dogv.gva.es/datos/2020/02/11/pdf/2020_1141.pdf

Listado documentos