La Generalitat i el Fons Valencià per la Solidaritat col·laboren per a enfortir la cooperació al desenvolupament des de l'àmbit local

17/09/2021

- La Conselleria de Cooperació destina 150.000 euros per a realitzar les activitats previstes


El Consell ha aprovat la col·laboració entre la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica i el Fons Valencià per la Solidaritat per a treballar en el projecte 'Un fons de valors. El compromís del municipalisme valencià amb la cooperació al desenvolupament'.

L'objectiu d'aquest conveni és enfortir la cooperació al desenvolupament des de l'àmbit local a través de la sensibilització a la població dels municipis socis del Fons Valencià per la Solidaritat. La Conselleria de Cooperació destina 150.000 euros per a finançar aquest projecte.

Entre les activitats previstes hi ha cursos de formació sobre cooperació descentralitzada municipal per a càrrecs electes i personal tècnic dels ajuntaments, a través de dues jornades presencials i tres mòduls en línia.

Al seu torn, es farà una exposició itinerant en 10 municipis; 10 sessions de taller de cuina de salut amb productes de països del sud per a públic adult; 10 sessions de taller de rapsodes per a públic adolescent i juvenil, i 10 sessions de contacontes i taller grupal per a públic infantil i familiar.

Altres de les activitats que recull el conveni són la realització d'un documental sobre el treball que du a terme el Fons i el paper clau de les entitats sòcies en el seu desenvolupament; el desenvolupament de 5 gales per a presentar el documental en 5 municipis socis de les tres províncies de la Comunitat Valenciana, acompanyades d'una campanya de comunicació; l'elaboració d'un treball d'investigació per a generar coneixement en matèria de cooperació des de les entitats locals, així com un estudi de mercat per a conéixer les creences, les actituds i la imatge percebuda del Fons Valencià per la Solidaritat i de les iniciatives de cooperació internacional al desenvolupament per part dels ajuntaments i la ciutadania dels municipis socis d'aquest fons.