Cooperació destina 3,1 milions a projectes d'educació per a la ciutadania global i a la sensibilització en drets humans

11/06/2021
Cooperació destina 3,1 milions a projectes d"educació per a la ciutadania global i a la sensibilització en drets humans

- Les sol·licituds es podran presentar fins al pròxim 12 de juliol i es tramitaran exclusivament de manera telemàtica


La Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica ha convocat les subvencions per a l'exercici 2021 destinades a ONGD per al finançament de projectes i activitats d'educació per a la ciutadania global, així com per a la divulgació, promoció i defensa dels drets humans en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

La Conselleria de Cooperació destinarà 3.120.000 euros al finançament d'aquestes accions, dels quals 3 milions es dediquen a les iniciatives en educació i sensibilització per a la ciutadania global en la Comunitat i 120.000 euros a accions mitjançant la participació de defensors i defensores dels drets humans al seu país d'origen, a executar també en l'àmbit de la Comunitat.

Cal recordar que la Generalitat finançarà per primera vegada el 100% del cost total dels projectes de cooperació internacional al desenvolupament, accions que vindran marcades per l'estratègia valenciana de cooperació per als pròxims anys a través del pròxim Pla Director 2021-2024.

Educació per a la ciutadania global

Els projectes en matèria d'educació i sensibilització per a la ciutadania global han de fomentar una ciutadania valenciana crítica, participativa i activa, compromesa amb la construcció d'una societat global solidària, justa i equitativa mitjançant la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Per a això, s'estableixen tres modalitats d'ajudes. La primera d'elles es dirigeix a projectes que es desenvolupen en i des de les institucions i centres educatius públics o sostinguts amb fons públics, dirigits a promoure en l'alumnat i en el conjunt de la comunitat educativa coneixements, valors i actituds capaços de generar una cultura de la solidaritat compromesa amb la lluita contra la pobresa i l'exclusió, així com amb el desenvolupament humà incloent, equitatiu i sostenible

En segon lloc, es finançaran aquelles iniciatives que es duguen a terme fora del sistema educatiu formal, amb una intencionalitat educativa i una planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge, encaminades a promoure accions dirigides a facilitar aprenentatges que promoguen una cultura de la solidaritat compromesa amb la lluita contra la pobresa i l'exclusió, així com l'apropiació dels valors i objectius de l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible entre grups particulars de la població valenciana.

També podran accedir a aquestes ajudes aquells projectes de sensibilització de la societat valenciana en el seu conjunt o de determinats sectors en el compromís ciutadà solidari per a la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

Defensa dels drets humans

Pel que fa a les subvencions destinades a ONGD per al desenvolupament d'accions de sensibilització sobre activistes en drets humans, s'orientaran a projectes que contribuïsquen a sensibilitzar, visibilitzar i denunciar, davant la ciutadania valenciana, la situació d'amenaça que pateixen les organitzacions que treballen en defensa dels drets humans i les persones que les integren, així com les seues reivindicacions.

Per a això, es realitzaran activitats en municipis de la Comunitat Valenciana, promocionant la pau i els drets humans a través de la presentació d'experiències i relats en primera persona de defensors i defensores de drets humans.

El termini per a la presentació de sol·licituds finalitzarà el pròxim 12 de juliol i es tramitaran exclusivament de manera telemàtica en la Seu Electrònica de la Generalitat i en la pàgina web de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica (consultar aquí i consultar aquí).

Més informació: consultar aquí

Arxius relacionats