El Consell acorda l'inici d'elaboració del projecte pilot dels pressupostos participatius de la Generalitat

09/04/2021

- Els primers pressupostos participatius de la Generalitat comptaran amb 125 milions d'euros per a propostes ciutadanes
- El Consell obri els comptes públics a la ciutadania, que podrà proposar a quins projectes es dirigeix part del pressupostEl Consell ha acordat l'inici d'elaboració del projecte pilot dels pressupostos participatius de la Generalitat per a l'exercici 2022, que suposarà l'inici de la primera experiència de participació directa de la ciutadania en el disseny dels comptes públics.

Es tracta dels primers pressupostos participatius que confeccionarà la Generalitat i comptaran amb 125 milions d'euros per a propostes ciutadanes amb càrrec als capítols II (Despeses corrents i de funcionament), IV (Transferències corrents) i VI (Inversions) dels comptes de la Generalitat.

D'aquesta manera, el Govern Valencià obri els comptes públics a la ciutadania, que podrà proposar i decidir a quins projectes es dirigeix una part del pressupost de la Generalitat, de manera que es garantirà més proximitat a les institucions i els representants públics.

El projecte incorporarà un plantejament territorial marcat i prestarà una atenció especial al despoblament, els acords de reconstrucció post-COVID i els Objectius de Desenvolupament Sostenible.

La Conselleria de Participació és l'encarregada de l'impuls i la coordinació d'un projecte transversal en què intervindran tots els departaments de la Generalitat, que comptarà amb la col·laboració necessària de la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DGTIC), que depén de la Conselleria d'Hisenda, per al disseny de les eines necessàries per a la participació ciutadana efectiva.

La participació directa es farà a través del nou portal de participació ciutadana GVA Participa, que es configura com una finestra oberta a la ciutadania per al seu accés directe a diverses eines que permetran que participe activament en la presa de decisions de les polítiques públiques.

La Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic disposarà les referències necessàries relatives al projecte de pressupostos participatius de la Generalitat en l'ordre mitjançant la qual es dicten les normes per a l'elaboració del pressupost per a l'exercici 2022.

Procés a través de GVA Participa

El procés a través de GVA Participa constarà de les fases d'informació, presentació de propostes, revisió de la viabilitat legal i econòmica, suports de la ciutadania, avaluació, publicació dels imports, votació final i publicació de resultats.

La ciutadania podrà proposar projectes de la competència de la Generalitat que posteriorment seran avaluats i valorats econòmicament per una comissió tècnica. Aquells que complisquen els requisits de l'àmbit objectiu del procés passaran a la fase de votacions.

Les propostes més votades s'incorporaran al projecte de Pressupostos de la Generalitat per a 2022 per cada departament competent fins a esgotar la dotació pressupostària.