El Consell aprova les bases reguladores per a ajudes en actuacions d'emergència enfront de la COVID-19 en països amb més vulnerabilitat

31/07/2020

- Es tracta de subvencions de caràcter excepcional en el marc de la resposta institucional davant de la pandèmia de la COVID-19
- Les entitats beneficiàries desenvoluparan programes per al control de la pandèmia global en zones amb més debilitatsEl Ple del Consell ha aprovat les bases reguladores per a la concessió directa d'ajudes per a la realització d'actuacions d'emergència per a fer front a la COVID-19 en països o zones geogràfiques amb més vulnerabilitat.

Aquestes ajudes, de caràcter excepcional, s'emmarquen en la resposta institucional del Consell davant de la pandèmia, i es destinaran a dur a terme projectes d'acció humanitària consistents en actuacions d'emergència davant de la COVID-19 en l'Àfrica subsahariana, Pròxim Orient i zones d'acollida de població refugiada o desplaçada. L'import total d'aquestes ajudes ascendeix a 500.000 euros.

D'acord amb la Llei 1/2015 de la Generalitat, d'Hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, es podran concedir subvencions de manera directa, i no per convocatòria pública, quan el caràcter extraordinari de la situació, determinat per raons d'interés públic i social, fonamente la concessió directa d'aquestes.

En aquest cas, l'objectiu d'aquestes ajudes, en l'actual context sanitari internacional, és oferir suport als països i les zones que presenten més debilitats en la lluita contra la COVID-19 i el control de la pandèmia global, ja que mentre la crisi sanitària romanga en qualsevol lloc del món, continuarà el risc de contagi massiu.

En aquest escenari, és imprescindible donar suport a aquells països amb necessitats significatives respecte a la capacitat de preparació i resposta davant de situacions d'emergència.

Es preveuen, d'aquesta manera, zones geogràfiques en què la limitació dels seus sistemes sanitaris ?siga per l'escassetat de personal sanitari o d'adquisició d'equips mèdics essencials o de protecció personal, recursos i tractaments farmacològics? provoque un augment de la necessitat d'ajuda davant de la pandèmia.

Activitats que cal dur a terme

La Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica ha valorat la realització d'una sèrie d'activitats per part de les diverses entitats beneficiàries per a l'execució dels distints projectes humanitaris.

Entre aquestes activitats hi ha: el reforç dels sistemes i els serveis de salut, aigua i sanejament; la distribució de material mèdic sanitari, equips de protecció individual i subministraments farmacològics; la distribució entre la població de material de desinfecció i higiene bàsica, viricides i mascaretes de protecció; el reforç de les campanyes de comunicació veraç en la població, així com el subministrament d'informació relativa a les mesures de prevenció que cal adoptar per cada persona o l'atenció a població desplaçada o refugiada que es trobe en camps de refugiats.