Actualitat

Pérez Garijo anuncia que l’Ajuntament de València s’incorpora al Registre de Grups d’Interés de la Generalitat

  • La consellera de Transparència i la regidora de Transparència i Govern Obert de València firmen el conveni amb el qual la corporació municipal es suma a Regia
  • L’Ajuntament de València és el primer consistori en adherir-se a Regia

El Consell renova les col·laboracions amb la UA i la UMH en matèria de transparència i integritat institucional

  • La Generalitat destina 60.000 euros al finançament dels dos convenis

El Consell i la Universitat de València renoven la col·laboració en la Càtedra de Dret Foral Valencià i Desenvolupament Estatutari

  • La Generalitat destina 30.000 euros  al finançament d'aquestes actuacions en 2023

Novetats

Ves enrere Informació pública de l'avantprojecte de la Llei de participació ciutadana i foment de l'associacionisme de la Comunitat Valenciana

Informació pública de l'avantprojecte de la Llei de participació ciutadana i foment de l'associacionisme de la Comunitat Valenciana 

La Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica ha obert el període d'al·legacions, aportacions i suggeriments a la nova versió del text de l'avantprojecte de Llei de Participació Ciutadana i Foment de l'Associacionisme de la Comunitat Valenciana.

L'objectiu és sotmetre a audiència ciutadana l'avantprojecte de Llei de Participació Ciutadana i rebre totes les aportacions addicionals que puguen fer-se per altres persones o entitats.

L'avantprojecte de llei podrà ser consultat en el portal de participació de la Generalitat ‘GVA Participa’ i en el Portal de Transparència de la Generalitat ‘GVA Oberta’. Les al·legacions, suggeriments o observacions es realitzaran preferentment en el portal ‘GVA Participa’. També podran ser remeses per a la seua consideració a la Direcció General de Participació Ciutadana a través del correu electrònic portal_participacio@gva.es

Per a l'adequada interpretació, valoració i, si escau, incorporació de les aportacions, s'especificarà l'article i l'apartat del projecte al qual es refereixen, la modificació que es proposa i les raons en les quals se sustenta. Podrà igualment acompanyar-se una proposta de redacció alternativa.

El termini d'informació pública perquè la ciutadania puga fer les seues aportacions serà entre el 27 de maig i el 9 de juny de 2022.

Més informació

Publicador de continguts

T'interessa

Documents

Palaus Transparents

Enllaços