Organismes

Portals

CRISIS COVID-19

CRISIS COVID-19

INFORMACIÓ SOBRE LES MESURES FRONT AL CORONAVIRUS DE LA CONSELLERIA DE PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA, COOPERACIÓ I QUALITAT DEMOCRÀTICA

SOTSSECRETARIA(12 de juny de 2020)

  1. Annexe Xarxa Oficines PROP
  2. Pla de contingència en diapositives
  3. Pla de contingència i continuïtat del treball durant la COVID-19 de l'edifici PROP d'Oriola
  • Alçament de la suspensió de terminis administratius (7 de maig de 2020)

  • Resolució del Sotssecretari per la qual es fixen els serveis essencials a la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, en aplicació del Reial Decret Llei 10/2020, de 29 de Març de 2020 (30 de març de 2020)

  • Mesures de prevenció adreçades al personal funcionari de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica davant l'exposició al COVID-19 (22 de març 2020)

  • Resolució de la Sotsecretaria de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es modifica la Resolució de 16 de març de 2020, per la qual s'apliquen al seu àmbit les mesures excepcionals acordades en els centres de treball de l'Administració de la Generalitat amb motiu del COVID-19 (20 de març 2020)

  • Suspensió de Terminis Administratius (17 de març 2020)

  • Resolució de la Sotsecretaria de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual s'apliquen al seu àmbit les mesures excepcionals acordades en els centres de treball de l'Administració de la Generalitat amb motiu del COVID-19 (16 de març 2020)

 

DIRECCIÓ GENERAL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

 

DIRECCIÓ GENERAL DE TRANSPARÈNCIA, ATENCIÓ A la CIUTADANIA I BON GOVERN

 

DIRECCIÓ GENERAL DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL AL DESENVOLUPAMENT