Organismes

Portals

Llei, de la Generalitat, reguladora de l'activitat dels grups d'interés de la Comunitat Valenciana

Llei, de la Generalitat, reguladora de l'activitat dels grups d'interés de la Comunitat Valenciana

Expedient finalitzat.
 
Podeu consultar el text definitiu en l'enllaç següent:
 

Listado documentos