Dia anterior dimarts, 23 novembre 2021 Dia següent

Directora General de Cooperació Internacional al Desenvolupament

09:00

Reunió

Reunió planificació setmanal (DG, Sotsdtors, caps de Servei i Secretària Dtora)

València (València)

Consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica

09:30

Reunió

Reunió amb la directora general de Cooperació Internacional al Desenvolupament.

València (València)

Secretari Autonòmic de Participació i Transparència

09:30

Reunió

Reunió amb la DG de Participació Ciutadana

València (València)

Directora General de Cooperació Internacional al Desenvolupament

09:30

Reunió

Reunió coordinació treball de la Direcció General amb la Consellera.

València (València)

Directora General de Participació Ciutadana

09:30

Reunió

Reunió amb el secretari autonòmic de Participació i Transparència

València (València)

Directora General de Cooperació Internacional al Desenvolupament

10:00

Reunió

Ponencia Tècnica V Pla director

València (València)

Secretària Autonòmica de Cooperació i Qualitat Democràtica

10:30

Reunió

Reunió amb la Directora General de Cooperació i el Director General de Qualitat Democràtica, Responsabilitat Social i Foment del Autogovern

València (València)

Director General de Qualitat Democràtica, Responsabilitat Social i Foment de l'Autogovern

10:30

Reunió

Reunió coordinació amb la Secretària Autonòmica de Cooperació i Qualitat Democràtica i la Directora General de Cooperació

València (València)

Directora General de Cooperació Internacional al Desenvolupament

10:30

Reunió

Reunió Coordinació amb la Secretria Autonòmica i DG Qualitat Democràtica i Responsabilitat Social

València (València)

Directora General de Participació Ciutadana

11:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Comissió Interdepartamental de Joventut de la Generalitat

València (València)

Directora General de Cooperació Internacional al Desenvolupament

12:00

Reunió

Reunió amb Fundació El Alto

València (València)

Directora General de Participació Ciutadana

12:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Consell de Centres Valencians en l'Exterior (CEVEX)

València (València)

Consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica

12:30

Reunió

Reunió amb el director general de Qualitat Democràtica, Responsabilitat Social i Foment de l'Autogovern.

València (València)

Director General de Qualitat Democràtica, Responsabilitat Social i Foment de l'Autogovern

12:30

Reunió

Reunió amb la Consellera

València (València)

Secretari Autonòmic de Participació i Transparència

13:00

Lliurament de Premis

Entrega I Premi per a TFGs en materia de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana

València (València)

Consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica

14:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Reunió del Consell de Centres Valencias a l'Exterior.

València (València)

Secretari Autonòmic de Participació i Transparència

14:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Consell CEVEX

València (València)

Directora General de Cooperació Internacional al Desenvolupament

14:00

Reunió

IX Sessió Consell Cevex - Teams

València (València)

Director General de Transparència, Atenció a la Ciutadana i Bon Govern

16:00

Jornades/Congressos/Seminaris

FORMACIÓ UPV-Estratègia Dedes Obertes/Nova Llei de Trnsparència

València (València)

Secretari Autonòmic de Participació i Transparència

18:30

Cloenda

Cloenda VII Festival Cinema Compromés

València (València)

Directora General de Participació Ciutadana

18:30

Cloenda

Gala de cloenda del VII Festival Cinema Ciutadà Compromés FCCC2021

València (València)