Organismos

Portales

Boletín de transparencia

Boletín de transparencia

Desde aquí puede consultar el boletín de novedades de la Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación.

 

Asimismo, si desea recibirlo por correo electrónico, desde los enlaces que encontrará más abajo puede darse de alta o cancelar su suscripción. Si ya está dado de alta y quiere modificar su dirección, deberá darse de baja y efectuar una alta nueva.

Boletínes anteriores

Atrás Juny 2020

Juny 2020

    • La Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, a través de la seua Direcció General d'Atenció a la Ciutadania, ha implantat un sistema automatitzat de gestió de cita prèvia i espera en tota la xarxa d'oficines PROP de la Comunitat Valenciana. Aquesta eina organitza i dirigeix els usuaris i usuàries, guiant-los en l'accés al servei desitjat i al lloc d'atenció personalitzada corresponent, amb la finalitat de ser atesos amb totes les garanties d'equitat i confidencialitat, i adaptant-se en cada cas als serveis concrets que es realitzen en cada oficina PROP. Aquest sistema estava ja instal·lat en les oficines PROP pròpies de la Generalitat, ja que només es podia aplicar des de centres de la xarxa corporativa de la Generalitat. Una vegada millorada l'aplicació, i amb totes les garanties de seguretat informàtica, s'instal·la també en les oficines PROP mixtes, que generalment s'ubiquen en locals de les entitats locals.
    • Les subvencions destinades a projectes i iniciatives en matèria de memòria democràtica en l'àmbit de la Comunitat Valenciana ja compten amb l'ordre reguladora d'aquestes ajudes, les quals tenen per objecte la seua promoció i difusió, així com la posada en valor dels llocs de la memòria i la retirada de vestigis relatius a la Guerra Civil i a la Dictadura. Aquestes subvencions es distribueixen en dues línies. La primera d'elles són les ajudes destinades als projectes de promoció i difusió de la memòria democràtica desenvolupats per entitats i associacions sense ànim lucratiu de la Comunitat Valenciana. La segona línia és la que va dirigida a ajuntaments, mancomunitats, entitats i també associacions sense ànim lucratiu, que rebran ajudes per a la posada en valor dels llocs de la memòria mitjançant la instal·lació d'elements testimonials en reconeixement d'edificis, llocs i espais geogràfics; per a la retirada dels símbols o d'elements contraris a la memòria democràtica valenciana. Així mateix, inclou ajudes per a la substitució dels noms dels carrers; per a la realització d'actuacions com ara informes, estudis i projectes que impulsen la identificació, localització i recuperació d'edificis, llocs, monuments o vestigis de la memòria democràtica; o per a la difusió i revaloració d'aquests.
    • El Consell, a proposta de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, va declarar d'interés general, en el ple del passat 22 de maig, la tramitació d'aquelles sol·licituds d'accés a informació pública relacionades amb l'actual crisi sanitària o amb l'acció de l'administració com a conseqüència de la COVID-19. En una situació de crisi com la que ha provocat la pandèmia de la COVID-19, la transparència garanteix el dret a la informació de la ciutadania i la rendició de comptes. De fet, l'aplicació del principi de transparència de l'activitat pública se situa entre les prioritats de l'acció del Govern valencià. El Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declarava l'estat d'alarma, va establir que, com a norma general, se suspenien els termes i s'interrompien els terminis per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic. Aquest decret contempla la possibilitat de suspensió en cada procediment concret i de forma motivada; per tant serà cada direcció general qui tindrà potestat per a actuar, però el Consell ha volgut mostrar el seu posicionament marcant un criteri general sobre aquest tema. En el marc de l'estat d'alarma, en tot moment les conselleries han continuat tramitant les sol·licituds d'accés a la informació pública, s'ha pogut iniciar el procediment telemàtic accessible des del portal GVA Oberta, i el Consell de Transparència ha continuat resolent reclamacions.
    • La consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, Rosa Pérez Garijo, va presidir el passat 20 de maig la constitució i reunió extraordinària del Comitè d'Ajuda Humanitària d'Emergència (CAHE), el qual va convocar als principals agents de la cooperació valenciana de manera online per a coordinar-se i actuar de manera conjunta en aquells països que més el necessiten després de patir els efectes de la pandèmia de la COVID-19. Durant la sessió s'aprovaren per unanimitat les bases per a convocar ajudes de concessió directa per un import de 500.000 euros, finançades per la Generalitat, i destinades a projectes d'acció humanitària d'emergència per a fer front a la COVID-19 als països o zones geogràfiques més vulnerables, com l'Àfrica Subsahariana, l'Orient Pròxim i/o zones d'acolliment de població refugiada o desplaçada. Els projectes tindran una duració de 12 mesos i comptaran amb una subvenció màxima de 100.000 euros cadascun.

Próximas actividades

17 de juny
12:00 hores
Consell Valencià de Cooperació
19 de juny
11:30 hores
Reunió Grup de Treball de Cooperació i Participació FVMP i Diputacions
30 de juny
18:00 hores
Guardamar del Segura