Visualització de contingut web

Normativa

LEGISLACIÓ ESTATAL

  • LLEI 52/2007, de 26 de desembre, per la qual es reconeixen i amplien drets i s'establixen mesures a favor dels que van patir persecució o violència durant la guerra civil i la dictadura. Descarregar BOEde 27/12/2008.
  • LLEI 40/2006, de 14 de desembre, de l'Estatut de la Ciutadania Espanyola a l'Exterior. Descarregar BOE de 15/12/2006.
  • LLEI 3/2005, de 18 de març, per la qual es reconeix una prestació econòmica als ciutadans d'origen espanyol desplaçats a l'estranger, durant la seua minoria d'edat, com a conseqüència de la Guerra Civil, i que van desenvolupar la major part de la seua vida fora del territori nacional. Descarregar BOE de 21/03/2005.
  • REIAL DECRET 230/2008, de 15 de febrer, pel qual es regula el Consell General de la Ciutadania Espanyola a l'Exterior. Descarregar BOE de 16/02/2008.
  • REIAL DECRET 8/2008, d'11 de gener, pel qual es regula la prestació per raó de necessitat a favor dels espanyols residents en l'exterior i retornats. BOE de 24/01/2008.

Més informació en el Portal de la Ciutadania Espanyola a l'Exterior

 

 

LEGISLACIÓ AUTONÓMICA

  • DECRET 53/2008, de 18 d'abril, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de Desplegament de la Llei 11/2007, de 20 de març, de la Generalitat, de Comunitats de Valencians a l'Exterior [DOCV Num. 5748 / 23.04.2008]. [Descarregar Decret]  (Modificat per DECRET 15/2009, de 16 gener, del Consell).
  • DECRET 172/2008, de 14 de novembre, del Consell, pel que es crega el Consell de Casas regionals de la Comunitat Valenciana. [DOCV Núm. 5895 / 18.11.2008]. [Descarregar decret]
  • ORDE de 28 de gener del 2009, de la Conselleria d'Immigració i Ciutadania, per la qual es crea el Registre de Centres Valencians a l'Exterior [DOCV núm. 5946/03.02.2009]. [Descarregar Orde 2009/898]
  • ORDE de 5 de febrer de 2008, del conseller d'Immigració i Ciutadania, per la qual es crea el fitxer informatitzat Cens de Valencians Residents a l'Estranger.(DOCV nº 5707 de 20 de febrer de 2008). [Descarregar Orde]