Visualització de contingut web

Legislació autonòmica


  • DECRET 53/2008, de 18 d'abril, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de Desplegament de la Llei 11/2007, de 20 de març, de la Generalitat, de Comunitats de Valencians a l'Exterior [DOCV núm. 5748 / 23.04.2008]. [Descarregar Decret]  (Modificat per DECRET 15/2009, de 16 gener, del Consell).
  • DECRET 172/2008, de 14 de novembre, del Consell, pel que es crega el Consell de Casas regionals de la Comunitat Valenciana. [DOCV núm. 5895 / 18.11.2008]. [Descarregar decret]
  • ORDE de 28 de gener del 2009, de la Conselleria d'Immigració i Ciutadania, per la qual es crea el Registre de Centres Valencians a l'Exterior [DOCV núm. 5946/03.02.2009]. [Descarregar Orde 2009/898]
  • ORDE de 5 de febrer de 2008, del conseller d'Immigració i Ciutadania, per la qual es crea el fitxer informatitzat Cens de Valencians Residents a l'Estranger.(DOCV núm. 5707 de 20 de febrer de 2008). [Descarregar Orde]